English version of this page

Forskning

Kjemisk institutt er en driver i den internasjonale forskningsfronten, innen temaer som legemiddelsyntese, katalyse, beregningskjemi og materialkjemi.

Bildet kan inneholde: smil, hånd, væpne, anlegg, vindu.

Professor Unni Olsbye fra Kjemisk Institutt, en vinner av UiOs Innovasjonspris.

Bildet kan inneholde: briller, hode, smil, væpne, moro.

Trygve Helgaker er en vinner av Norges Forskningsråds pris for fremragende forskning. Foto: Gunhild M. Haugnes/UiO

Bildet kan inneholde: væpne, mikroskop, optometri, vitenskapelig instrument, hørsel.
Unge forskere. Her er en av morgensdagens forskere, masterstudent Mathilde Ingeborg Nilsen Verne. Foto: Ola Gamst Sæther.

Forskere ved Kjemisk institutt har sterke nasjonale- og internasjonale samarbeid, ofte i form av forskningssentre støttet av Norges Forskningsråd og EU.

Vi jobber med alt fra grensesprengende grunnforskning til forskningsbasert samarbeid med næringsliv. Kjemisk institutt er også opptatt av å formidle vår forskning til samfunnet, både gjennom landsdekkende aviser, foredrag og podcasts.

Les mer om våre forskningsgrupper her.

Finn en forsker

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Se også UiOs ekspertlister.