English version of this page

Forskning

Vi forsker på

Finn en forsker

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

 

Forskerutdanning: ph.d.

Doktorgrad, forskerutdanning (ph.d.), ledige stillinger og innblikk i forskningshverdagen.

Forskningsaktuelt

Forskningsarrangementer

25 okt.
12:00, Georg Morgenstiernes hus, seminarrom 206
26 okt.
27 okt.
29 okt.
09:30, Kristine Bonnevies hus: Bikuben, Nucleus
01 nov.
10:15, Auditorium 4, Kjemibygningen