English version of this page

Forskning

Vi forsker på

Finn en forsker

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

 

Forskerutdanning: ph.d.

Doktorgrad, forskerutdanning (ph.d.), ledige stillinger og innblikk i forskningshverdagen.

Forskningsaktuelt

Forskningsarrangementer

19 feb.
16:15, SiO Kursrom, Frederikke
22 feb.
09:00, Realfagsbiblioteket, NHA undervisningsrom 209
26 feb.
09:00, Stort møterom, Georg Sverdrups hus
27 feb.
17:00, Auditorium 2, Georg Sverdrups hus, Moltke Moes vei 39