Skolelaboratoriet

Skolelaboratoriet arbeider med spørsmål knyttet til kjemi som undervisningsfag. Hensikten er å fremskaffe kunnskaper om elevers/studenters kunnskaper og holdninger, utbytte og omfang av laboratoriearbeid, prøver og eksamener, læreres karaktersetting, læreplaner, læremidler, fjernundervisning og annen formidling av kjemi.

Om seksjonen

Forskning

Vi arbeider med videreutvikling av nettbasert videreutdanning av lærere og videreutvikling av elevaktiviteter i skolen.

Kurs

Skolelaboratoriet utvikler og holder etter- og videreutdanningskurs i kjemi for lærere. De nettbaserte videreutdanningskursene KJM0100V Grunnleggende kjemi i naturfag og KJM0200V Organisk kjemi i naturfag er utviklet spesielt for lærere som underviser i naturfag i grunnskolen og i videregående opplæring. 
Videreutdanningskursene NAT2010V - Fysikk og generell kjemi i naturfaget og NAT2020V - Organisk kjemi og biologi i naturfaget holdes i samarbeid med Skolelaboratoriet i fysikk og Skolelaboratoriet for biologi.
Kjemi på nett 1 & 2 og Kjemi på nett 3 & 4 er fire nettbaserte kurs som er gratis og åpne for alle over 18 år.

Ressurser for lærere

Vi har utviklet nye metoder til gjennomføring av praktisk arbeid med elever, på laboratoriet og i klasserommet , i naturfag og i kjemi. Og vi kommer med ideer om nytt utstyr som kan brukes og hvordan utstyret kan skaffes. Kjemi på boks er elevaktiviteter beregnet på gjennomføring i vanlige klasserom.

Vi har laget en veileder om håndtering og oppbevaring av kjemikalier i skolen, som foreløpig består av Kjemikalier på barnetrinnet og Kjemikalier på ungdomstrinnet. Veilederen Kjemikalier i videregående skole er under utarbeidelse.

Videoer

Kjemivideoene vi har laget, kan gi ideer som kan brukes i kjemiundervisningen.

Sosiale medier

Emneord: skolelab, kjemi, skole, elevaktiviteter, kurs
Publisert 11. nov. 2010 12:51 - Sist endret 16. sep. 2019 10:53