Seksjon for kjemididaktikk

Seksjon for kjemididaktikk (også kjent som Skolelaboratoriet i kjemi), arbeider med spørsmål knyttet til kjemi som undervisningsfag. Hensikten er å fremskaffe kunnskaper om elevers/studenters kunnskaper og holdninger, utbytte og omfang av laboratoriearbeid, prøver og eksamener, læreres karaktersetting, læreplaner, læremidler, fjernundervisning og annen formidling av kjemi.

Om seksjonen

Forskning

Vi arbeider blant annet med videreutvikling av nettbasert videreutdanning for lærere og utvikling av elevaktiviteter i skolen. Vi jobber også med spørsmål knyttet til elevers motivasjon og holdninger til kjemifaget.

Kurs

Skolelaboratoriet utvikler og holder etter- og videreutdanningskurs i kjemi for lærere. De nettbaserte videreutdanningskursene KJM0100V Grunnleggende kjemi i naturfag og KJM0200V Organisk kjemi i naturfag er utviklet spesielt for lærere som underviser i naturfag i grunnskolen og i videregående opplæring. 
Kjemi på nett 1 & 2 og Kjemi på nett 3 & 4 er fire nettbaserte kurs som er gratis og åpne for alle over 18 år.

Ressurser for lærere

Vi har utviklet nye metoder til gjennomføring av praktisk arbeid med elever, på laboratoriet og i klasserommet , i naturfag og i kjemi. Og vi kommer med ideer om nytt utstyr som kan brukes og hvordan utstyret kan skaffes. Kjemi på boks er elevaktiviteter beregnet på gjennomføring i vanlige klasserom.

Vi har laget en veileder om håndtering og oppbevaring av kjemikalier i skolen, som foreløpig består av Kjemikalier på barnetrinnet og Kjemikalier på ungdomstrinnet

Videoer

Kjemivideoene vi har laget, kan gi ideer som kan brukes i kjemiundervisningen.

Sosiale medier

Emneord: kjemididaktikk, skolelab, kjemi, skole, elevaktiviteter, kurs
Publisert 11. nov. 2010 12:51 - Sist endret 14. des. 2020 14:47