Seksjon for kjemididaktikk

Seksjon for kjemididaktikk (også kjent som Skolelaboratoriet i kjemi), arbeider med spørsmål knyttet til kjemi som undervisningsfag. Hensikten er å fremskaffe kunnskaper om elevers/studenters kunnskaper og holdninger, utbytte og omfang av laboratoriearbeid, prøver og eksamener, læreres karaktersetting, læreplaner, læremidler, fjernundervisning og annen formidling av kjemi.

To elever som kjenner på "slime".

Om seksjonen


Forskning

Vi driver forskning og utvikling på flere områder knyttet til undervisning i kjemi og kjemidelen av naturfaget, og forsker også noe på instituttets egen undervisning. Vi jobber blant annet med elevforsøk og undervisningsopplegg knyttet til grønn kjemi i skolen og bruk av instrumenter i undervisningen. Et annet interessefelt er lesing i kjemi og naturfag og bruk av ulike typer tekster i undervisningen. I tillegg er vi del av et europeisk nettverk som jobber med helse, miljø og sikkerhet i skolen.

Ressurser for lærere

Vi har utviklet leseverktøy til bruk i kjemi- og naturfagsundervisningen, og under betegnelsen Kjemi på boks finner du en lang rekke praktiske elvforsøk for naturfag og kjemi, beregnet på gjennomføring i vanlige klasserom.

Vi har laget en veileder om håndtering og oppbevaring av kjemikalier i skolen, som foreløpig består av Kjemikalier på barnetrinnet og Kjemikalier på ungdomstrinnet

Ordinær undervisning

Seksjonen er ansvarlig for emnene KJM3050/4050 Kjemididaktikk, KJM5050 Kjemididaktikk i praksis og NAT2000 Naturfag i praksis. I NAT2000 deler vi undervisningen likt med de didaktiske miljøene ved Fysisk institutt og Institutt for biovitenskap.

Etter- og videreutdanning

De nettbaserte videreutdanningskursene KJM0100V Grunnleggende kjemi i naturfag og KJM0200V Organisk kjemi i naturfag er utviklet spesielt for lærere som underviser i naturfag i grunnskolen og i videregående opplæring. Undervisningen er basert på etterutdanningstilbudet Kjemi på nett 1-4.
Kjemi på nett 1 & 2 og Kjemi på nett 3 & 4 er fire nettbaserte etterutdanningskurs som er gratis og åpne for alle over 18 år.

Videoer

Kjemivideoene vi har laget, kan gi ideer som kan brukes i kjemiundervisningen.

Sosiale medier

Bærekraftmålene

Vi bidrar først og fremst til bærekraftmål nummer 4 - God utdanning, gjennom å utdanne kvalifiserte kjemi- og naturfagslærere som er trygge på eksperimentelt arbeid. Dette bidrar i sin tur til å utdanne informerte borgere som kan forstå, bruke og vurdere naturvitenskapelig informasjon.

Gjennom vår satsing på grønn kjemi i skolen og undervisningsressurser knyttet til kjemikaliesikkerhet for lærere og elever bidrar vi også til bærekraftmålene  3 God helse og 12 Ansvarlig forbruk og produksjon.

Emneord: kjemididaktikk, skolelab, kjemi, skole, elevaktiviteter, kurs
Publisert 11. nov. 2010 12:51 - Sist endret 22. nov. 2022 15:04

Kontakt

Karoline Fægri, seksjonsleder

Epost: skolelab@kjemi.uio.no

Telefon: 22 85 54 27 / 22 85 55 36 /
22 85 55 79
Besøksadresse:
Kjemibygningen, rom VU 50
Sem Sælands vei 26, 0371 Oslo
Postadresse:
Postboks 1033 Blindern
N - 0315 Oslo