Uorganisk nomenklatur

Nettsidene er forfattet av Vivi Ringnes og bygger på hennes bok Navn på Kjemiske stoffer som ble utgitt på Cappelens forlag i 1996. Boken er ikke lenger i salg.

Teksten legger opp til et selvstudium i uorganisk nomenklatur, der du får presentert en regel med flere eksempler på bruk av regelen og så spørsmål til regelen, som du skal svare på. Du skriver ned svarene på et ark, og kontrollerer så med fasiten. Fra regel 1 arbeider du deg gjennom regel 2, så regel 3, regel 4 osv. - så langt det er aktuelt for deg i din skolegang eller ditt studium.

Programmet er tilrettelagt av Naturfagsenteret.

Publisert 12. jan. 2015 20:49 - Sist endret 20. jan. 2019 15:40