Kjemi på boks

"Kjemi på boks" er en betegnelse som brukes på elevaktiviteter hvor alt elevene trenger for å gjennomføre elevaktiviteten er pakket sammen i en pose eller "på boks". Det brukes så små mengder løsninger at det meste kan tømmes på et stykke tørkepapir som kan kastes som restavfall. Utstyret som brukes er stort sett engangsutstyr som kastes etter bruk (sorteres og resirkuleres). Dette gjør at det blir mulig å gjennomføre de fleste aktivitetene i et vanlig klasserom. Ved at det går med liten tid til "henting og rydding", kommer kjemien i fokus og aktivitetene blir en integrert del av gjennomgåelse av teoretisk stoff. Alle aktivitetene kan også gjennomføres med mer tradisjonelt utstyr på naturfagsrommet.

Det er utarbeidet en lærerveiledning til alle forsøkene, med oversikt over mengder, konsentrasjoner, merking og risikovurdering. Her finner du også alle aktivitetene i Word-format.

Innkjøp

Utstyr og kjemikalier

  • fybikon.no
  • kptkomet.no
  • vwr.no

Ferdigpakkede poser

  • ska-as.no

Presentasjoner fra kurs

Bergen 7. mars 2012: Gjøre, se og lære i kjemi 1 og 2