Ressurser for lærere

Her finner du en kort beskrivelse av og lenker til gode undervisningsressurser til bruk i naturfags- og kjemiundervisningen, i tillegg til ressurser om kjemikaliesikkerhet i skolen.

Kjemi på boks

Kjemi på boks er en ressurs med mange praktiske elevforsøk for naturfag på alle alderstrinn og kjemi programfag. Forsøkene kan pakkes og gjøres klare på forhånd, og kan brukes i et hvilket som helst klasserom.

Periodesystemet.no

Et norsk periodesystem der elevene kan lære om de ulike grunnstoffene. Det er også mulige å legge på ulike filer som viser kjemiske egenskaper eller forekomst i for eksempel et menneske eller jordskorpen.

Leseverktøy til bruk i kjemi- og naturfagsundervisningen

Våre leseverktøy hjelper elevene å strukturere lesingen av tekster fra ulike kilder, og gir gode rammer for en strukturert gruppediskusjon i etterkant.

Kjemikaliesikkerhet i skolen

Mens vi jobber med å utvikle ny nettressurs om dette henviser vi til våre nåværende ressurser: Kjemikalier på ungdomstrinnet og Kjemikalier på barnetrinnet.

 

Videoer

Kjemivideoene vi har laget, kan gi ideer som kan brukes i kjemiundervisningen.

Publisert 4. mai 2012 21:19 - Sist endret 14. des. 2021 10:21