KUN - KjemiUtdanning i Norge

KUN er en spørreundersøkelse om kjemifaget og kjemiundervisningen i den videregående skolen. Undersøkelsen er initiert og organisert av Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen, Naturfagsenteret, etter modell av prosjektet FUN - Fysikkutdanning i Norge. FUN ble gjennomført i 2000.

Spørreskjemaer i KUN ble i februar 2004 sendt alle skoler med kjemi studieretningsfag i 2. klasse og 3. klasse i videregående skole. Representative utvalg av kjemilærere og av elever i 2KJ og 3KJ besvarte skjemaene våren 2004. Dessuten svarte et representativt utvalg av elever i 2. klasse med ulike studieretningsfag på et spørreskjema. Alle elevene gikk på studieretning for allmenne og økonomiske og administrative fag.

Resultatene ble publisert i perioden januar - mars 2005.

Publisert 8. apr. 2011 13:43

KUN-undersøkelsen og den parallelle undersøkelsen i biologi, BUN, bygger begge på FUN-undersøkelsen i fysikk i 2000. Derved kan vi sammenligne resultater fra de tre naturfagene i videregående skole. I 2005 skal det utvikles nye læreplaner i kjemi, og i den sammenheng bør KUN-resultater gi nyttig informasjon både til læreplangruppen og til kommende lærebokforfattere.

Publisert 8. apr. 2011 13:43

Alle videregående skoler med kjemi studieretningsfag ble innvitert til å delta i KUN.

Publisert 8. apr. 2011 13:43

KUN er en spørreundersøkelse om kjemifaget og kjemiundervisningen i den videregående skolen. Undersøkelsen er initiert og organisert av Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen, Naturfagsenteret, etter modell av prosjektet FUN - Fysikkutdanning i Norge. FUN ble gjennomført i 2000.

Publisert 8. apr. 2011 13:43

Et spørsmål i spørreskjemaene til kjemielever og kjemilærere dreide seg om undervisningen. 17 utsagn ble presentert om hvordan undervisningen faktisk foregikk. Elevene ble også spurt om hvordan de ønsket at undervisningen skulle være.  

Publisert 8. apr. 2011 13:43

Vanskegraden i kjemifaget - elevers og læreres oppfatning Kjemilærerne fikk to utsagn de skulle ta stilling til ved avkrysning på en skala fra 1-5 - ett utsagn for hvert kurs. Kjemielevene fikk tilsvarende utsagn til avkrysning for sitt kurs, enten 2KJ eller 3KJ: