KUN - Utvalg

Alle videregående skoler med kjemi studieretningsfag ble innvitert til å delta i KUN.

Spørreskjemaet til 2KJ-elever gikk de 7 elevene med navn først i alfabetet i 2KJ-gruppen på skolen, og tilsvarende for spørreskjemaet til 3KJ-elever. Spørreskjemaet til elever på VKI ble delt ut til til de 7 elevene med navn først i alfabetet fra a-klassen i studieretning for allmenne og økonomiske og adminstrative fag - uavhengig av deres studieretningsfag. Alle kjemilærere ble oppfordret til å besvare spørreskjemaet til kjemilærerne. KUN-utvalgene av elever er representative utvalg av 2003-2004 populasjonene. Hvor store disse populasjonene var, vites ikke i januar 2005. Heller ikke det eksakte antall kjemilærere i skolen.

 

  Populasjon skoleåret 2002-2003 Populasjon skoleåret 2003-2004 KUN-Utvalg
mars 2004
Kjemilærere ? ? 320
2KJ-elever 3889 ? 944
3KJ-elever 2520 ? 1026
VKI-elever   ? 985
Emneord: skolelab, kjemi, skole, kjemiundervisning, KUN, læreplan
Publisert 8. apr. 2011 13:43 - Sist endret 19. sep. 2011 09:08