KUN - Resultater

KUN er en spørreundersøkelse om kjemifaget og kjemiundervisningen i den videregående skolen. Undersøkelsen er initiert og organisert av Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen, Naturfagsenteret, etter modell av prosjektet FUN - Fysikkutdanning i Norge. FUN ble gjennomført i 2000.

Spørreskjemaer i KUN ble i februar 2004 sendt alle skoler med kjemi studieretningsfag i 2. klasse og 3. klasse i videregående skole. Representative utvalg av kjemilærere og av elever i 2KJ og 3KJ besvarte skjemaene våren 2004. Dessuten svarte et representativt utvalg av elever i 2. klasse med ulike studieretningsfag på et spørreskjema. Alle elevene gikk på studieretning for allmenne og økonomiske og administrative fag.

Resultatene ble publisert i perioden januar - mars 2005.

( 25.01 og 18.02) Hvem er kjemilærerne?

( 25.01) Hvor vanskelig er kjemi?

( 25.01) Hvor stor er arbeidsmengden i kjemi?

( 25.01) Hva karakteriserer kjemifaget?

( 25.01) Hva liker elever og lærere best ved kjemifaget?

( 25.01) Hva liker elever og lærere dårligst ved kjemifaget?

( 25.01) Hva foreslår kjemilærere av endringer i 2KJ og 3KJ?

(30.01) Hvilke kjemiemner er interessante?

(30.01) Hva er viktig i kjemifaget?

(30.01) Hva er problematisk i kjemifaget?

(17.02) Hva vet vi om undervisningen i kjemi?

(07.03) Hva synes elever i 2. klasse vgs. om naturfag generelt og om kjemi spesieltArtikkel: Vivi Ringnes: "Nye læreplaner i kjemi i vgs og lærernes ønsker." Kjemi, 2005, 2, 17-19.

 

Publisert 8. apr. 2011 13:43 - Sist endret 10. apr. 2011 08:42