KUN - Formål

KUN-undersøkelsen og den parallelle undersøkelsen i biologi, BUN, bygger begge på FUN-undersøkelsen i fysikk i 2000. Derved kan vi sammenligne resultater fra de tre naturfagene i videregående skole. I 2005 skal det utvikles nye læreplaner i kjemi, og i den sammenheng bør KUN-resultater gi nyttig informasjon både til læreplangruppen og til kommende lærebokforfattere.

Formålet med KUN er å

  • kartlegge hvordan elever og lærere ser på kjemifaget
  • kartlegge hvordan elever og lærere ser på kjemiundervisningen
  • finne ut hvilke faktorer som påvirker elever til å velge/ikke velge kjemi i videregående skole

 

Emneord: skolelab, kjemi, skole
Publisert 8. apr. 2011 13:43 - Sist endret 19. sep. 2011 08:49