English version of this page

Forskningsinfrastruktur

Instituttet har flere enheter med tungt vitenskaplig utstyr, med teknisk tilsatte som jobber i nært samarbeid med forskere i deres vitenskapelige virksomhet. Dette er personell med spisskompetanse innenfor avansert og spesialisert utstyr og instrumentering.

Tjenester knyttet til dette utstyret kan kjøpes etter avtale med instituttet.

Publisert 5. mars 2011 15:31 - Sist endret 25. jan. 2022 08:18