English version of this page

Massespektrometrisk laboratorium

Analytiske tjenester og forskning siden 1968

Booking og priser

Personer tilknyttet Kjemisk institutt eller Farmasøytisk institutt kan sende inn prøver ved å bruke BookitLab (instruksjoner).

For eksterne kunder, vennligst kontakt oss direkte for oppdaterte priser og prøvelevering.

Kontaktinformasjon

For analytiske tjenester:
Senioringeniør Mauritz Ryding
Avdelingsingeniør Erlend Steinvik

 

Sted: Sem Sælands vei 26
Rom: V244–V252
0371 OSLO
Norge

 

Tjenester

Laboratorier tilbyr analytiske tjenester for Kjemisk institutt, Farmasøytisk institutt, øvrige på UiO og eksterne klienter. Rutinetjenestene inkluderer:

  • Elektrosprayionisering-massespektrometri (ESI-MS) av rene stoffer og blandinger på maXis II-instrumentet.
    • Valg av høyoppløselig massespektrometri (HRMS) med foreslått molekylformel og simulert isotopmønster.
  • Elektronionisering-massespektrometri (EI-MS) koblet med gasskromatografi (GC) av rene stoffer og blandinger på SCION-instrumentet.

Andre tjenester er tilgjengelig, se siden for flere tjenester.

Interne klienter

De analytiske tjenestene er hovedsakelig for studenter og ansatte ved Kjemisk institutt og Farmasøytisk institutt. Send inn en analyseforespørsel ved å bruke BookitLab (instruksjoner) og lever prøvene utenfor rom V252.

Andre klienter fra UiO er velkomne til å kontakte oss for mer informasjon om priser og tilgjengelighet.

Eksterne klienter

Vi tilbyr gjerne våre tjenester for eksterne klienter. Vennligst kontakt oss for å diskutere behov for analysene. Våre gjeldene priser blir oppgitt ved kontakt.


Instrumenter

  • Bruker maXis II ETD-instrumentet er et avansert kvadrupol-flyvetidsinstrument (Q-TOF) og er arbeidshesten for labbens analytiske tjenester. Med en oppløsning på rundt 50 000 er det mulig å ikke bare mulig å ta opp massespektre, men også mulig å bestemme molekylformler fra den nøyaktige massen. Til vanlig brukes elektrosprayionisering (ESI) som ionisekilde, men instrumentet har også mulighet for APCI og APPI samt å kobles med HPLC og GC. Mer informasjon er tilgjengelig på siden for tjenester.

  • Bruker SCION er et GC-EI-MS-instrument med elektronionisering (EI) og kjemisk ionisering (CI). Mer informasjon er tilgjengelig på siden for tjenester.

  • Micromass/Water QTOF-2 er et kvadrupol-flyvetidsinstrument (Q-TOF) hovedsakelig brukt for forskning. Et modifisert gassinntak tillater reaksjoner mellom ioner og en rekke forskjellige gasser og flyktige til delvis flyktige væsker. Konfigurasjonen av instrumentets elektrospraykilde (ESI) egner seg godt til produksjon av ioner av molekylære klynger.


Forskning

Laboratoriet er aktivt innen både grunnforskning og anvendt forskning med vekt på kjemisk reaktivitet og reaksjonsmekanismer. Vi bruker diverse fysikalske og teoretiske metoder som massespektrometri, sonokjemi, hastighetsteori og beregnings- og kvantekjemi.

For forskningsrelaterte spørsmål, bachelor- og masterprosjekter:
Professor Einar Uggerud
Senioringeniør Mauritz Ryding


 

Interne sider

Innlogging

Publisert 19. apr. 2022 13:54 - Sist endret 29. aug. 2022 15:46