English version of this page

Styret ved Kjemisk institutt

Instituttstyret er valgt for perioden 1.1.2021 - 31.12.2024.

Åremålsrepresentanten velges for ett år av gangen.

Signert valgprotokoll 21-24 (pdf, norsk)

 

Einar Uggerud, instituttleiar

Mats Tilset, nestleder

 

Vitenskapelige representanter:

Unni Olsbye, professor, fast vitenskapelig representant

Hanne Røberg-Larsen, førsteamanuensis, fast vitenskapelig representant

Anja O. Sjåstad, professor, vitenskapelig første vararepresentant

Jon P. Omtvedt, professor, vitenskapelig andre vararepresentant

Ute Krengel, professor, vitenskapelig tredje vararepresentant

 

Ekstern representant:

Astrid Hilde Myrset

 

Teknisk-adminstrative representant:

Morten Berntsen, teknisk-administrativ representant

Behzad Foroughinejad, vararepresentant

 

Åremålsrepresentanter (valgt for ett år av gangen):

Victoria A. Bjørnestad, vitenskapelig åremålsrepresentant for 2021

Stian Kogler, vararepresentant

Studentrepresentanter

Christian Elias Anderssen Dalan, studentrepresentant

Jon Ole Johnsen Laugerud,  studentrepresentant

 


Instituttleder er styrets leiar.
Kontorsjefen er sekretær uten stemmerett.

Sakskart og protokoller

Publisert 18. des. 2020 10:43 - Sist endra 21. apr. 2021 15:21