Jon Petter Omtvedt

Professor - Miljøvitenskap
Bilde av Jon Petter Omtvedt
English version of this page
Telefon +47 22855439
Rom VU 67A
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 26 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1033,Blindern 0315 Oslo

Akademisk bakgrunn og forskning

Min hovedinteresse er studier av de kjemiske og fysiske egenskaper til de supertunge grunnstoffene. Dette er ren grunnforskning der vi arbeider helt på kanten av det periodiske system. Jeg er også dypt involvert i hydrometallurgisk forskning, hvor vi prøver å finne nye og bedre måter å håndtere de stadig mer komplekse mineralene metallindustrien må bruke i dag, samt strengere miljøkrav. Dette inkluderer "urban mining" og gjenvinning av metaller fra avfall. Jeg er også spesielt interessert i nukleære detektor- og målesystemer .

Undervisning

Emner og kurs jeg for tiden har hovedansvar for og gjør mesteparten av undervisningen:

II tillegg leder jeg Undervisningseksjonen for Kjernekjemi og foreleser deler av flere andre kurs (KJM 3700, KJM-MENA 4010, ..).

Bakgrunn

Jeg tok doktorgraden i Kjernekjemi ved Universitetet i Oslo i mai 1995. Siden da har jeg vært ansatt ved Kjemisk institutt og arbeide med forskning og undervisning innen kjerne og radiokjemi. Mitt forskningsfokus er rettet mot kjemiske studier av supertunge grunnstoff og mot hydrometallurgi. I tillegg har jeg stor interesse for undervisning, spesielt med hensyn til hvordan moderne e-læringsteknikker kan bidra til å øke læringsutbyttet for studentene. Mer detaljer finner du på egen side (på engelsk).

Verv

Jeg er gruppeleder for Kjernkjemi-forskningsgruppen ved Instituttet.

Jeg er norsk representant på vegne av Norsk kjemisk selskap til Division of Nuclear and Radiochemistry (DNRC) i European Association for Chemical and Molecular Sciences (EuCheMS). For tiden er jeg utpekt til formann for denne Divisjonen.

Samarbeid

For tiden har jeg først og fremst samarbeid med følgende grupper og bedrifter:

  • Super-heavy Element Research Group at RIKEN, Japan (H. Haba et al.)
  • Department of Nuclear Chemistry, CTU, Prague (J. John et al.)
  • GSI and Univ. Mainz Super-heavy Element Research Group (C. Düllmann et al.)
  • Institute for Energy Technology at Kjeller, Norway (L. Stavsetra et al.)
  • SINTEF research institute, Trondheim (Ana-Maria Martinez et al.)
  • Våre Hydromet industripartnere Boliden, Odda; Glencore, Kristiansand; Yara Porsgrunn

 

 

Emneord: Kjemi, Kjernekjemi, Kjerneenergi og stråling, Fysikk, Kjernefysikk: Kjerneenergi, Stråling, Detektorer, Syklotron, Kjernereaksjoner, Supertunge grunnstoff, Væske-væske ekstraksjon
Publisert 12. juli 2010 14:41 - Sist endret 31. okt. 2018 14:40