Organisasjon av Kjemisk institutt

Kjemisk institutt er organisert i åtte forskningsseksjoner, en teknisk enhet og en administrativ enhet.

Instituttet ledes av instituttleder som rapporterer til Kjemisk institutts styre som fastlegger overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten og til fakultetets ledelse.

Daglig drift styres gjennom en driftgruppe bestående av instituttleder, kontorsjef, teknisk sjef og studieleder.

En rådgivende strategisk gruppe benyttes ved diskusjon av mer langsiktige faglige strategier og prioriteringer. Instituttets forskere deltar for øvrig i en rekke sentere og satsninger på tvers av institutt og universitetsgrenser.

Et senter er opprettet mellom Fysisk institutt og Kjemisk institutt; Senter for Materialvitenskap og Nanoteknologi (SMN).

Råd og utvalg

Finn råd og utvalg  

Organisasjonsutvikling

På Kjemisk institutt arbeider vi med kontinuerlig utvikling av instituttet som helhet og av den enkelte ansatte.

Les mer:  Organisasjonsutvikling

Se også

Administrasjonsreglement for Kjemisk institutt (pdf)

Enhetlig ledelse - delegasjonsdokument for Kjemisk institutt (pdf)

 

Øvrige dokumenter finnes under administrasjonsregelverket her.

Brev-, dokument-, og powerpoint-maler for ansatte

Publisert 20. okt. 2010 11:20 - Sist endret 26. apr. 2022 14:27