Organisasjonsutvikling

På kjemisk institutt arbeider vi med kontinuerlig utvikling av instituttet som helhet og av den enkelte ansatte. På disse sidene kan du lese mer om hvordan vi arbeider, hva vi har gjort fram til nå og hvilke resultater vi har oppnådd.

Et ønske om å bli bedre ligger til grunn for organisasjonsutviklingen på Kjemisk institutt.

Arbeidsmiljøundersøkelsen i 2006 sa noe om at instituttet har et forbedringspotensial knyttet til ledelse, kommunikasjon og samarbeid.

Gjennom kontinuerlig organisasjonutvikling tar vi tak i disse forbedringsområdene. Organisasjonsutviklingen involverer alle ansatte gjennom allmøter, gruppearbeid og seminarer. I 2008 ble vi enige om den kultur og de verdier/holdninger som vi ønsker skal prege oss, og lagde spilleregler for instituttet. I 2009 og 2010 utarbeidet vi instituttets strategiske plan (overordnet) og en egen fagstrateegisk plan for 2010-2016. 

Målene vi har satt oss, sier sammen med visjonen,hvilket ambisjonsnivå institutet har og hjelper oss samtidig å holde fokus på ønsket tilstand.

Emneord: organisasjonsutvikling
Publisert 20. okt. 2010 11:15 - Sist endret 28. jan. 2011 11:08