Råd og utvalg ved Kjemisk institutt

Programråd for bachelor- og masterprogrammene:

 

Studie- og undervisningsutvalget (nedlagt og erstattet av utdanningsutvalget)

Dokumenter og sakspapirer for en del råd og utvalg ligger på for ansatte sidene her (begrenset adgang)

 

Publisert 1. juni 2016 10:33 - Sist endret 16. mars 2020 11:51