English version of this page

PhD - utvalg

Ph.d.- utvalget ved Kjemisk institutt

Ph.d.- utvalget ved Kjemisk institutt er instituttets kontaktpunkt mot Ph.d.- programrådet ved MN - fakultetet. Utvalget mottar og vurderer alle søknader til Ph.d.- programmet ved grunnenheten. Dette inkluderer søknader om opptak til programmet, forlengelse av prosjekt, endringer av veiledergruppe og disputas. Ph.d.- utvalget er opptatt av å kvalitetssikre Ph.d - utdanningen på KI - fra opptak til disputas, - og utarbeider lokale retninglinjer for å støtte dette.

Ph.d.- utvalgets medlemmer

Leder for utvalget: Stian Svelle

Utvalgsmedlem:    Harald Walderhaug

Utvalgsmedlem:    Steven R. Wilson

Utvalgsmedlem:    Michele Cascella

Stipendiat:             Linn Neerbye Berntsen

Sekretær:              Anna C. Gärtner

Utvalgets sammensetning

Utvalgsleder
Vitenskapelig representanter fra grunnenheten
Representant for Ph.d.- kandidatene
Administrativ sekretær


Ph.d.- utvalgsleder er representant i Ph.d.- programrådet ved MN-fakultetet.

Informasjon for eksterne hovedveiledere for Ph.d. kandidater på Kjemisk institutt (english).

Forslag til oppstartssamtale mellom nye Ph.d. kandidater og deres hovedveiledere (english).

 

 

 

Publisert 5. jan. 2018 13:46 - Sist endret 13. apr. 2021 13:10