Ph.d.-programråd ved MN-fakultetet

Programrådet er et strategisk organ for ph.d.-utdanningen ved MN-fakultetet, og har ansvar for den helhetlige kvalitetssikring av undervisningen, vurderingsformer og læringsmiljøet i ph.d.-programmene.

Programrådet er sammensatt av

  • Forskningsdekanen, som er ph.d.-programrådets leder
  • Ph.d.-utvalgslederne ved instituttene og Naturhistorisk museum
  • Representanter for ph.d.-kandidater som er tatt opp ved MN-fakultetet. Funksjonstiden for ph.d.-representantene er ett år, med mulighet for gjenoppnevnelse én gang

Kommende møter

Programrådets medlemmer

Bjørn Jamtveit, leder

Prodekan for forskning

Frøydis Sved Skottvoll

Ph.d.-kandidat,
Kjemisk institutt

Øystein Håvard Færder

Ph.d.-kandidat,
Institutt for teoretisk astrofysikk

Ingunn Kathrine Wehus

Førsteamanuensis,
Institutt for teoretisk astrofysikk

Stian Svelle

Professor,
Kjemisk institutt

Petter Nielsen

Førsteamanuensis,
Institutt for informatikk

Torsten Bringmann

Professor,
Fysisk institutt

Reidunn Aalen

Professor,
Institutt for biovitenskap

Brita Stedje

Professor,
Naturhistorisk museum

Rigmor Solberg

Professor,
Farmasøytisk institutt

Valerie Maupin

Professor,
Institutt for geofag

Erlend Fornæss Wold

Professor,
Matematisk institutt

Josef Noll

Professor,
Institutt for teknologisystemer

Ph.d.-vararepresentant

Nils Anders Labba

Ph.d.-kandidat,
Farmasøytisk institutt