Ph.d.-programråd ved MN-fakultetet

Programrådet er et strategisk organ for ph.d.-utdanningen ved MN-fakultetet, og har ansvar for den helhetlige kvalitetssikring av undervisningen, vurderingsformer og læringsmiljøet i ph.d.-programmene.

Programrådet er sammensatt av

  • Forskningsdekanen, som er ph.d.-programrådets leder
  • Ph.d.-utvalgslederne ved instituttene og Naturhistorisk museum
  • Representanter for ph.d.-kandidater som er tatt opp ved MN-fakultetet. Funksjonstiden for ph.d.-representantene er ett år, med mulighet for gjenoppnevnelse én gang

Programrådets medlemmer

Solveig Kristensen, leder

Prodekan, professor - ansvar for forskning og likestilling, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Frøydis Sved Skottvoll

Ph.d.-kandidat,
Kjemisk institutt

Ph.d.-kandidat,
institutt

Mats Carlsson

Professor,
Institutt for teoretisk astrofysikk

Stian Svelle

Professor,
Kjemisk institutt

Petter Nielsen

Førsteamanuensis,
Institutt for informatikk

Helge Balk

Førsteamanuensis,
Fysisk institutt

Reidunn Aalen

Professor,
Institutt for biovitenskap

Brita Stedje

Professor,
Naturhistorisk museum

Rigmor Solberg

Professor,
Farmasøytisk institutt

Henning Dypvik

Professor,
Institutt for geofag

Hans Brodersen

Professor,
Matematisk institutt

Josef Noll

Professor,
Institutt for teknologisystemer

Ph.d.-vararepresentant

Ph.d.-kandidat,
 institutt