Ph.d. utvalget ved Fysisk institutt

Ph.d. utvalget ved Fysisk institutt arbeider med forskerutdanningen ved instituttet. Utvalget behandler søknad om opptak, om endringer i opplæringsdel og i veiledergruppe, og søknad om disputas. Ph.d. utvalget gjennomfører tredjesemesterrapportering for kandidatene ved Fysisk institutt, og årlig rapportering for kandidater og veiledere.

 

Ph.d. utvalget består av fire vitenskapelig ansatte samt en ph.d. kandidat.

Medlemmer pr. 01.01.2020: 

Leder for ph.d. utvalget representerer Fysisk institutt i ph.d. programrådet ved MN-fakultetet.

Studieadministrasjonen ved Christine Sundtveten har sekretærfunksjon for utvalget.

 

 

 

 

 

Publisert 17. jan. 2020 07:47 - Sist endret 10. feb. 2020 09:06