Instituttstyret ved Fysisk institutt

Instituttstyret er instituttets øverste organ og har ansvar for å fastlegge overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten.

Det sittende styret er valgt for perioden 2017 - 2020.

Medlemmer

Instituttleder: Jøran Moen
Stedfortreder for instituttleder: Heidi Sandaker
Vitenskapelig ansatte: Susanne Viefers, Andreas Görgen
Varamedlemmer: Dag Kristian Dysthe, Anette Eleonora Gunnæs
Midlertidig vitenskapelig ansatte:  Kristian Bjørke (valgt for 2019)
Varamedlem:  Anja Røyne (valgt for 2019)
Teknisk/adminstrativt ansatte: Halvor Strøm, Hilde Lynnebakken
Varamedlem: Hans Borg, Marit Larsen
Studenter (valgt for høst 19):

Håkon Olav Torvik, Eline Prytz Andersen

Varamedlemmer: Jan Malamant, Cecilie Glittum

Rolle

Instituttstyret er instituttets øverste beslutningsorgan. Styret vedtar overordnede mål, prioriteringer og strategier for instituttet. Instituttleder er leder i styret og forbereder i samarbeid med Administrativ leder sakene som behandles. Administrativ leder er sekretær, men ikke styremedlem.

Styrets virksomhet er regulert i instituttets administrasjonsreglement.

Styret behandler bla. saker innenfor flg. områder

  • Budsjett
  • Overordnede planer, prinsipper og prioriteringer for virksomheten, nedfelt i langtidsplaner, som for eksempel strategisk plan og faglige prioriteringer for instituttet
  • Godkjenning av regnskap og årsrapport er et av styrets instrumenter for å følge opp virksomheten.
  • Innstillinger i faste, vitenskapelige stillinger hvor fakultetet er tilsettingsmyndighet.

Sakskart og protokoller for Styret

 

 

Publisert 6. des. 2010 16:38 - Sist endret 20. sep. 2019 14:53