Organisasjon

Fysisk institutt er organisert i ti forskningsseksjoner, felles tekniske støttefunksjoner i form av Instrumentlaboratorium (I-Lab), Elektronikk-lab, D-Lab og én administrativ enhet. Et organisasjonskart gir et mer visuelt- om enn noe forenklet- bilde.

I tillegg til de mer disiplinært orienterte forskningsseksjonene er instituttet involvert i flere tverrfaglige sentre. Vi er også involvert i flere sk. Endringsmiljøer i regi av Det Matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Du kan lese mer om hvordan forskningsvirksomheten vår er organisert på denne siden.

Publisert 13. jan. 2011 09:38 - Sist endret 11. jan. 2021 11:50