Instituttadministrasjonen

Instituttadministrasjonen er en av instituttets fellestjenester og er inndelt i følgende hovedområder: 

Studieadministrasjon:

Christine Sundtveten, rådgiver

Grete Stavik-Døvle, rådgiver

Espen Murtnes, seniorkonsulent

Christian Thorn, seniorkonsulent

Felles kontaktinformasjon:

For studenter: studieinfo@fys.uio.no

For ansatte: studieadm@fys.uio.no

 

Økonomi (er fra 1.9.2015 samlokalisert på fakultetsnivå):

Basisøkonomi: Inger Anne Pedersen, seniorrådgiver   

Prosjektøkonomi: Marianne Afdal, seniorrådgiver 

Regnskap/bilagsbehandling: Tamer Sezgin, seniorkonsulent (også blant annet Ann-Christin Jäger som back up-person)

SMN: Helge Midtun, seniorrådgiver

NB! Det er nå kun regnskapsseksjonen (bilag, reiseregninger, refusjoner ++) som har en felles epostadresse, som er mn-regnskap@mn.uio.no


HMS og materialforvaltning:

Dag Magnus Loose, avdelingsingeniør. E-post materialforvalter@fys.uio.no

 

Ekspedisjonstjenester:

Line T. Resvold, førstekonsulent. E-post ekspedisjon@fys.uio.no

 

Formidling og mediekontakt:

Hilde Lynnebakken, rådgiver

 

Forskningskonsulent:

Vebjørn H. Tørudbakken, seniorkonsulent 

 

Administrasjonen ledes av administrativ leder Lars Bernhardsen.

Vi holder til i Fysikkbygningen, 1. etg. vestfløy.

Ekspedisjonskontoret (rom FV144) er åpent fra kl 09.00 til kl 15.00.

 

 

 

Publisert 13. jan. 2011 10:31 - Sist endret 11. jan. 2021 11:18