Instituttadministrasjonen

Instituttadministrasjonen er en av instituttets fellestjenester og er inndelt i følgende hovedområder: 

Studieadministrasjon:

Christine Sundtveten, rådgiver

Grete Stavik-Døvle, rådgiver

Espen Murtnes, førstekonsulent. Jobber i 100 % i Katrine L. Stensløkkens permisjonsperiode.

Felles kontaktinformasjon: studieinfo@fys.uio.no

 

Økonomi (er fra 1.9.2015 samlokalisert på fakultetsnivå):

Basisøkonomi: Inger Anne Pedersen, rådgiver   

Prosjektøkonomi: Sverre Wang, seniorkonsulent 

Regnskap/bilagsbehandling: Tamer Sezgin, seniorkonsulent (også blant annet Ann-Christin Jäger som back up-person)

SMN: Helge Midtun, rådgiver

NB! Det er nå kun regnskapsseksjonen (bilag, reiseregninger, refusjoner ++) som har en felles epostadresse, som er mn-regnskap@mn.uio.no


HMS og materialforvaltning:

Dag Magnus Loose, avdelingsingeniør. E-post materialforvalter@fys.uio.no

 

Ekspedisjonstjenester:

Line T. Resvold, konsulent (Gunnhild Nedberg Grønlid vikar i perioden 3.10.18 - 22.5.19). E-post ekspedisjon@fys.uio.no

 

Formidling og mediekontakt:

Hilde Lynnebakken, rådgiver

 

Forskningskonsulent:

Magdalena Edvardsen, førstekonsulent

 

Administrasjonen ledes av administrativ leder Lars Bernhardsen.

Vi holder til i Fysikkbygningen, 1. etg. vestfløy.

Ekspedisjonskontoret (rom FV144) er åpent fra kl 09.00 til kl 15.00.

 

 

 

Publisert 13. jan. 2011 10:31 - Sist endret 19. sep. 2018 14:05