Programråd ved Fysisk institutt

Fysisk institutt har flere programråd som skal sørge for at undervisningen til enhver tid blir gitt i samsvar med gjeldende studieplan, programplan og læringsmål.

Computational Science (master)

Elektronikk, informatikk og teknologi (bachelor og master)

Fysikk (master)

Fysikk og astronomi (bachelor)

 

Se også MN-fakultetets oversikt over utvalg og roller for utdanning.

 

 

Publisert 27. mars 2012 13:27 - Sist endret 27. jan. 2021 13:34