Programråd

Rolle Navn Vara
Representant fra
Fysisk institutt
Morten Hjorth-Jensen (leder) Anders Malthe-Sørensen
Representant fra
Matematisk institutt
Karsten Trulsen (nestleder) Øyvind Ryan
Representant fra
Institutt for teoretisk astrofysikk
Hans Arnold Winther Tiago Pereira
Representant fra
Institutt for Geofag
Thomas Vikhamar Schuler Anita Torabi
Representant fra
Institutt for informatikk
Andreas Austeng Torbjørn Rognes
Representant fra
Institutt for biovitenskap
Tom Andersen Jonas Paulsen
Representant fra
Kjemisk institutt
Thomas Bondo Pedersen Stian Svelle
Studentrepresentant Kristine Baluka Hein Kristian Gregorius Hustad
Studentrepresentant Øyvind Sigmundson Schøyen  
Ekstern programrådgiver Alfred Hansen (UiT)  
Ekstern programrådgiver Ola Skavhaug (Expertanalytics)  

Programrådet for har fått sitt mandat fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Publisert 6. feb. 2018 15:58 - Sist endret 28. apr. 2021 10:58