Programrådet for Elektronikk og datateknologi/Elektronikk, informatikk og teknologi

Programrådet er ansvarlig for faglig sammensetning av studieplanene, tilrettelegging for mottak av nye studenter, tilrettelegging for utveksling. De behandler søknader fra studenter på programmet. Det sittende rådet er valgt for perioden 2017-2020.

Medlemmer

Programrådsleder Ørjan Grøttem Martinsen
Vitenskapelige ansatte medlemmer Sverre Holm, Philipp Häfliger; Ketil Røed
Vara vitenskapelige ansatte medlemmer  
Studentrepresentanter Eivind Brastad Dammen H18/V19
Varamedlem student (velges for ett år)  

 

Mandat

Programrådet for har fått sitt mandat fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Møteinnkallinger og referater

2018

 

Publisert 8. feb. 2018 13:00 - Sist endret 8. okt. 2018 08:20