Programrådet for masterprogrammet i Fysikk

Programrådet for master i fysikk er ansvarlig for faglig sammensetning av studieplanene, tilrettelegging for mottak av nye studenter, tilrettelegging for utveksling. De behandler søknader fra studenter på programmet. Det sittende rådet er valgt for perioden 2017-2020.

Medlemmer

Programrådsleder Dag Kristian Dysthe
Vitenskapelige ansatte medlemmer Joakim Bergli, Wojciech Miloch, Erik Adli
Vara vitenskapelige ansatte medlemmer  
Studenter (velges for ett år) Cecilie Glittum (v18)Cecilie Glittum (v18)CecCecilie Glittum
Varamedlem student (velges for ett år) Wanja Paulsen

Mandat

Programrådet for master i fysikk har fått sitt mandat fra Fysisk institutt.

Innkallinger og referater:

2020

2019

2018

2017

2016

2014

2013

2011

Publisert 7. nov. 2012 15:38 - Sist endret 21. apr. 2020 17:20