Programrådet for masterprogrammet i Fysikk

Programrådet for master i fysikk er ansvarlig for faglig sammensetning av studieplanene, tilrettelegging for mottak av nye studenter, tilrettelegging for utveksling. De behandler søknader fra studenter på programmet. Det sittende rådet er valgt for perioden 2021-2024.

Medlemmer

Programrådsleder Johannes Skaar
Vitenskapelige ansatte medlemmer Joakim Bergli, Nina Frederike Edin, Alexander Lincoln Read
Vara vitenskapelige ansatte medlemmer  
Studenter (velges for ett år) Cecilie Glittum (v18)Cecilie Glittum (v18)CecElise Malmer Martinsen (H22)
Varamedlem student (velges for ett år) Frida Sørensen (H22)

Mandat

Programrådet for har fått sitt mandat fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Innkallinger og referater:

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2014

2013

2011

Publisert 7. nov. 2012 15:38 - Sist endret 17. juni 2022 08:24