Anders Malthe-Sørenssen

Bilde av Anders Malthe-Sørenssen
English version of this page
Telefon +47-22856477
Mobiltelefon +47-91198853
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 24 Ekspedisjonens rom v144 Fysikkbygningen 0316 OSLO
Postadresse Postboks 1048 Blindern 0316 OSLO

Faglige interesser

 • Tette bergarter, skifergass og skiferolje
 • Nanoskala strømning, reaksjon og deformasjon
 • Statistisk-fysikk, beregningsorientert fysikk, multi-skala fysikk
 • Friksjon, sprekkdannelse og transport i uordede materialer
 • Granulære materialer
 • Vekselvirkninger mellom væsker og mineraler
 • Magmatiske intrusjoner i sedimentære bassenger
 • Mekano-kjemiske prosesser
 • Mineralogisk CO2-lagring

Undervisning

Fys-mek1110 - Mekanikk

Fys4460 - Uordnede materialer og perkolasjon

Jeg arbeider med å fornye undervisningen i laveregradskurs ved sømløs integrasjon av numeriske metoder for å gi studentene en tidlig kontakt med forskning og anvendte problemstillinger.

Jeg arbeider for å gjøre studentenes læring til fokus i min undervisning, f.eks. ved å bruke "klikkere" eller andre hjelpemidler for å øke studentenes aktivitet i timene.

Bakgrunn

Jeg har betydelig erfaring med industrialisering av forskning både fra teknisk due-dilligence vurderinger av oppstartsbedrifter og ved selv å ha bygget opp en større høyteknologibedrift. Jeg har også initiert og utviklet flere store industrielt finansierte forskningsprosjekter som har resultert i patenterbare teknologier.

Priser

 • HMK Gullmedalje for beste dr.scient. oppgave ved Mat Nat Fakultetet, UiO, 1999
 • Nansen prize for young researchers, 2001
Emneord: Computational Physics, petroleum, skifergass, Multi-scale processes

Publikasjoner

 • Dragly, Svenn-Arne; Mobarhan, Milad; Solbrå, Andreas Våvang; Tennøe, Simen; Hafreager, Anders; Malthe-Sørenssen, Anders; Fyhn, Marianne; Hafting, Torkel & Einevoll, Gaute (2017). Neuronify: An educational simulator for neural circuits. eNeuro.  ISSN 2373-2822.  4(2:e0022-17.2017), s 1- 13 . doi: 10.1523/ENEURO.0022-17.2017 Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hafreager, Anders; Dragly, Svenn-Arne & Malthe-Sørenssen, Anders (2018). Increased productivity with real time atomistic simulations using Atomify. Vis sammendrag
 • Karlsen, Emil; Zehner, Jennifer Simone; Razbani, Mohammad Amin; Jettestuen, Espen; Malthe-sørenssen, Anders; Wentzel, Alexander; Sikorski, Pawel; Almaas, Eivind & Røyne, Anja (2018). Metabolic modelling, reactive transport modelling, and experimental verification of microbial-induced processes in the production of bio-concrete.
 • Sveinsson, Henrik Andersen; Hafreager, Anders; Vashishta, Priya; Malthe-Sørenssen, Anders & Kalia, Rajiv K. (2018). Molecular dynamics simulations of faceting of silicon carbide nanoparticles. Vis sammendrag
 • Malthe-sørenssen, Anders (2017). Center for Computing in Science Education.
 • Malthe-sørenssen, Anders (2017). Dyp digital kompetanse - hvordan sikrer vi at studentene blir kompetente i et internasjonal, digital arbeidsmarked.
 • Malthe-sørenssen, Anders (2017). En forskningsnær utdanning ved integrasjon av databeregninger og programmering.
 • Malthe-sørenssen, Anders (2017). Integrating computing in undergraduate physics education.
 • Malthe-sørenssen, Anders (2017). Integration of computing in physics education.
 • Malthe-sørenssen, Anders; Henriksen, Ellen Karoline; Hjorth-Jensen, Morten; Mørken, Knut Martin; Sølna, Hanne & Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2017). Center for computing in science education: fornyelse av utdanning ved integrasjon av beregninger. Nordic Journal of STEM Education.  ISSN 2535-4574.  1(1), s 236- 241

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 29. nov. 2010 10:33 - Sist endret 25. apr. 2012 11:35