English version of this page

MAMMAMIA – Multi-scAle-Multi-Method Analysis of Mechanisms causing Ice Acceleration

Isglidning er en viktig faktor som kontrollerer bidraget av isbreer til havnivåstigning, men prosessene er dårlig forstått. I forskningsprosjektet MAMMAMIA vil vi undersøke prosessene ved bruk av flere metoder og over flere rom- og tidsskalaer.

Aktuelt: Følg oss!

Om prosjektet

I tillegg til å smelte, transporterer isbreer mengder av is til havet; derfor har økninger i brebevegelse potensiale til å påvirke havsnivåstigning i stor grad. Til tross for den store betydningen, gjenstår det fortsatt betydelige utfordringer for å forutsi responsen av isbreer på klimaendringer pga mangelfull prosessforståelse av brebevegelse og isglidning. 

I stedet for å fokusere på en enkelt teknikk, tar MAMMAMIA mål om å overvinne disse utfordringene ved å bruke flere metoder og om å undersøke prosessene over flere rom- og tidsskalaer.

Mål

1)    MAMMAMIA vil innhente et fler-metoders datasett, bestående av ulike måledata som utfyller hverandre. Mens nåværende fjernmåling gir romlige hastighetsfelt ved breens overflate, kommer disse med en relativt lav tidsoppløsning på 1-2 uker. I motsetning til dette, sporer GPS-målinger overflatehastigheter med en oppløsning på 1 dag og under, men bare for enkelte punkter. Bre-seismologi benytter seg av geofoner som kontinuerlig skanner breen etter signaler som genereres ved is-bevegelser, som for eksempel glidning eller sprekkdannelse. Disse vil bli komplementert med målinger av overflatesmelting, vanntrykk ved brebasen, samt målinger av isens temperatur og tykkelse. Beregningsmetoder vil bidra til å fullføre bildet som trengs for å få en bedre innsikt i prosessene bak bre-akselerasjon.

2)    I en fler-modells tilnærming vil vi simulere brehydraulikk, is friksjon og isdynamikk som et koblet system for å tolke observasjonene i forhold til dagens teori, samt å utforske forholdene der lokale forstyrrelser kan forplante seg for å forårsake en dynamisk instabilitet.

Bakgrunn

Transfer av landbaserte ismasser (isbreer og innlandsis) til havet er en sterk bidragsyter til pågående havnivåstigning; både, smeltevannsavrenning, samt direkte utslipp av is til havet (isfjell) forventes å øke med fortsatt klimaoppvarming. Dynamiske instabiliteter tillater større, raskere tap av ismasse enn overflatesmelting, og jordens historie har opplevd flere episoder med raskt istap med alvorlig innvirkning på havnivå, klima og økologi. Det er stor variasjon i måten isbreer reagerer på klimaendringer; noen isbreer blir dynamisk inaktive og viser moderat massetap, mens andre har dynamiske ustabiliteter og slipper ut store mengder is. For eksempel doblet den drastiske akselerasjonen av et enkelt basseng i Austfonna-iskappen siden 2012 havnivåbidraget fra hele Svalbard. Oppdagelsen av utbredt akselerasjon av Grønlandsisen på begynnelsen av 2000-tallet utløste intens forskningsaktivitet på hydraulisk smøring av isbreer. Siden den gang antyder et vell av nye observasjoner i enestående kvalitet, detaljer og dekning at det eksisterer flere, hittil forsømte, kryo-hydrologiske tilbakemeldinger. Denne ufullstendige prosessforståelsen av brebevegelse og isglidning gir betydelig usikkerhet om fremtidig havnivåutvikling. MAMMAMIA adresserer disse viktige kunnskapshullene for å forbedre vår forståelse av den dynamiske stabiliteten til polare ismasser.

Finansiering

Dette forskningsprosjektet er finansiert 2020-2024 gjennom FRIPRO programmet av Norges forskningsråd.

Prosjektnummer for MAMMAMIA – Multi-scAle-Multi-Method Analysis of Mechanisms causing Ice Acceleration er 301837

Samarbeid

Prosjektet MAMMAMIA er basert på et samarbeid med forskere fra Universitetet i Oslo med forskere fra flere ulike forskningsinstitusjoner i inn- og utland. Prosjektteamet består av samarbeidende forskere fra: 

Publisert 6. jan. 2021 12:15 - Sist endret 6. jan. 2021 15:53