English version of this page

MAMMAMIA – Multi-scAle-Multi-Method Analysis of Mechanisms causing Ice Acceleration

Isglidning er en viktig faktor som kontrollerer bidrag fra isbreer til havnivåstigning, men prosessene er dårlig forstått. I forskningsprosjektet MAMMAMIA vil vi undersøke prosessene ved bruk av flere metoder og over flere rom- og tidsskalaer.

Følg oss på Facebook!

Om prosjektet

I tillegg til å smelte, transporterer breer mengder av is til havet; og økt brebevegelse har dermed potensiale til å påvirke havsnivåstigning i stor grad. Til tross for den store betydningen, gjenstår det fortsatt betydelige utfordringer for å forutsi responsen av isbreer på klimaendringer, fordi det er mangelfull prosessforståelse av brebevegelser og isglidning. 

I stedet for å fokusere på én enkel teknikk tar MAMMAMIA mål om å overvinne disse utfordringene ved å bruke flere metoder og å undersøke prosessene over flere rom- og tidsskalaer.

Mål

1)    MAMMAMIA vil innhente et fler-metoders datasett, bestående av ulike måledata som utfyller hverandre. Mens nåværende fjernmåling gir romlige hastighetsfelt ved breens overflate, kommer disse med en relativt lav tidsoppløsning på 1-2 uker. I motsetning til det, sporer GPS-målinger overflatehastigheter med en oppløsning på 1 dag og under, men bare for enkelte punkter. Bre-seismologi benytter seg av geofoner som kontinuerlig skanner breen etter signaler som genereres ved is-bevegelser, som for eksempel glidning eller sprekkdannelse. Disse vil bli komplementert med målinger av overflatesmelting, vanntrykk ved brebasen, samt målinger av isens temperatur og tykkelse. Beregningsmetoder vil bidra til å fullføre bildet som trengs for å få en bedre innsikt i prosessene bak bre-akselerasjon.

2)    I en fler-modellers tilnærming vil vi simulere brehydraulikk, isfriksjon og isdynamikk som et koblet system for å tolke observasjonene i forhold til dagens teori. Vi vil også utforske forholdene der lokale forstyrrelser kan forplante seg for å forårsake en dynamisk instabilitet.

Bakgrunn

Transfer av landbaserte ismasser (isbreer og innlandsis) til hav er en sterk bidragsyter til pågående havnivåstigning; både smeltevannsavrenning, samt direkte utslipp av is til havet (isfjell) forventes å øke med fortsatt klimaoppvarming. Dynamiske instabiliteter tillater større, raskere tap av ismasse enn overflatesmelting, og jordens historie har opplevd flere episoder med raskt istap med alvorlig innvirkning på havnivå, klima og økologi.

Det er stor variasjon i måten isbreer reagerer på klimaendringer; noen isbreer blir dynamisk inaktive og viser moderat massetap, mens andre har dynamiske ustabiliteter og slipper ut store mengder is. For eksempel doblet den drastiske akselerasjonen av et enkelt basseng i Austfonna-iskappen siden 2012 havnivåbidraget fra hele Svalbard. Oppdagelsen av utbredt akselerasjon av Grønlandsisen på begynnelsen av 2000-tallet utløste stor forskningsaktivitet på hydraulisk smøring av isbreer. Siden den gang antyder mange nye observasjoner i enestående kvalitet, detaljer og dekning at det eksisterer flere, hittil forsømte, kryo-hydrologiske tilbakemeldinger. Den ufullstendige prosessforståelsen av brebevegelse og isglidning gir betydelig usikkerhet om fremtidig havnivåutvikling. MAMMAMIA adresserer disse viktige kunnskapshullene for å forbedre forståelse av den dynamiske stabiliteten til polare ismasser.

Finansiering

Fult navn på forskningsprosjektet MAMMAMIA er 'Multi-scAle-Multi-Method Analysis of Mechanisms causing Ice Acceleration'. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd gjennom programmet for Banebrytende forskning. Prosjektnummeret ved NFR er 301837.

Prosjektet MAMMAMIA startet opp i 2020, og har avslutning i 2024.

Samarbeid

MAMMAMIA er et samarbeid med forskere fra Universitetet i Oslo og flere ulike forskningsinstitusjoner i inn- og utland. Prosjektteamet består av forskere fra: 

Publikasjoner

  • Bouchayer, Coline Lili Mathy; Aiken, J.M.; Thøgersen, Kjetil; Renard, Francois & Schuler, Thomas (2022). A Machine learning framework to automate the classification of surge-type glaciers in Svalbard. Journal of Geophysical Research (JGR): Earth Surface. ISSN 2169-9003. 127. doi: 10.1029/2022JF006597.
  • Gilbert, Adrien; Gimbert, Florent; Thøgersen, Kjetil; Schuler, Thomas & Kääb, Andreas (2022). A Consistent Framework for Coupling Basal Friction With Subglacial Hydrology on Hard-Bedded Glaciers. Geophysical Research Letters. ISSN 0094-8276. 49(13). doi: 10.1029/2021GL097507.
  • Scholzen, Chloé Elisabeth; Schuler, Thomas Vikhamar & Gilbert, Adrien (2021). Sensitivity of subglacial drainage to water supply distribution at the Kongsfjord basin, Svalbard. The Cryosphere. ISSN 1994-0416. 15(6), s. 2719–2738. doi: 10.5194/tc-15-2719-2021. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. jan. 2021 12:15 - Sist endret 16. sep. 2022 14:46