English version of this page

Om Institutt for geofag (GEO)

Geologibygningen, Blindern. Foto: Institutt for geofag/Gunn Kristin Tjoflot
Institutt for geofag, Geologibygningen, Sem Sælands Vei; 1, Blindern. Foto: Gunn Kristin Tjoflot, UiO

Institutt for geofag er landets breiaste geofaglege forskings- og undervisingsmiljø. Vi dekkjer eit vidt spekter innan naturgeografi, geologi, geofysikk, geomatikk, hydrologi, meteorologi og oseanografi med mellom anna stor aktivitet frå energi- og naturressursar til klima og miljø. Kunnskap om geosystema er av stor betyding i moderne samfunn, mellom anna for å redusere uvisse i grunnlaget for avgjersler for fleire viktige problemstillingar.

Strategi og rapportar

Tal og fakta

Tal og fakta, historie, prisar, og om Geologibygningen.

HMS

Lokalt arbeidsmiljøutval (LAMU) arbeider for eit godt arbeidsmiljø og læringsmiljø på instituttet.

Finn fram

Ikon for Finn fram på UiOFinn vegen hit, parkering og sjå kart.

Ledige stillingar

Sei ifrå

Icon for Sei ifråSei frå om kritikkverdige høve, HMS-avvik, reinhald, avfall etc.

Arrangement

Sosiale media

Følg oss på sosiale media

Besøk også CEED (SFF)

Flagg SFF - GEO er host for SFF-senteret CEED

Senter for Jordens utvikling og dynamikk – ved Institutt for geofag, Universitetet i Oslo