English version of this page

Om Institutt for geofag

Geologibygningen, Blindern. Foto: Institutt for geofag/Gunn Kristin Tjoflot
Institutt for geofag, Geologibygningen, Sem Sælands Vei  1, Blindern. Foto: Gunn Kristin Tjoflot, UiO

Institutt for geofag er landets breiaste geofaglege forskings- og undervisingsmiljø. Vi dekkjer eit vidt spekter innan naturgeografi, geologi, geofysikk, geomatikk, hydrologi, meteorologi og oseanografi med mellom anna stor aktivitet frå energi- og naturressursar til klima og miljø. Kunnskap om geosystema er av stor betyding i moderne samfunn, mellom anna for å redusere uvisse i grunnlaget for avgjersler for fleire viktige problemstillingar.

Ledige stillingar

Tal og fakta

Tal og fakta, historie, prisar, og om Geologibygningen.

Finn fram

Finn vegen hit, parkering og sjå kart.

HMS

Lokalt arbeidsmiljøutval (LAMU) arbeider for eit godt arbeidsmiljø og læringsmiljø på instituttet.

Sei ifrå

Sei frå om kritikkverdige høve, HMS-avvik, reinhald, avfall etc.

Strategi og rapportar