English version of this page

Om instituttet

Detalj frå trapp i foajeen, Geologibygningen. Foto: Gunn Kristin Tjoflot
Foto: Gunn Kristin Tjoflot/UiO

Institutt for geofag er landets breiaste geofaglege forskings- og undervisingsmiljø. Vi dekkjer eit vidt spekter innan naturgeografi, geologi, geofysikk, geomatikk, hydrologi, meteorologi og oseanografi med mellom anna stor aktivitet frå energi- og naturressursar til klima og miljø. Kunnskap om geosystema er av stor betyding i moderne samfunn, mellom anna for å redusere uvisse i grunnlaget for avgjersler for fleire viktige problemstillingar.

Strategi

Finn fram

Finn vegen hit, parkering og sjå kart.

Jobbmoglegheiter

HMS

Lokalt arbeidsmiljøutval (LAMU) arbeider for eit godt arbeidsmiljø og læringsmiljø på instituttet.