Forsiden

Vi forsker på

Fundamentale spørsmål knyttet til forståelse av Jorden; fra tektonikk, klima, vulkaner, månen til modelleringer.