English version of this page

Else-Ragnhild Neumann Award for Women in Geosciences

Senter for Jordens utvikling og dynamikk/CEED deler ut prisen Else-Ragnhild Neumann Award for Women in Geosciences. Prisen går til kvinner som gjennom ph.d. eller postdoktor arbeid har gitt et betydelig bidrag innen geofaglig forskning.

The Else-Ragnhild Neumann Award

Prisen vil bli tildelt en kvinne som har gitt et betydelig bidrag og påvirket fagområdet geofag basert på hennes ph.d. og postdoktorale forskningsarbeid.

Prisen består av et diplom og et honorarium på 50.000 kroner.

Prisen bærer navnet til Else-Ragnhild Neumann, Norges første kvinnelige professor i geologi. Den første prisvinneren blir anerkjent på det spesielle symposiet for Else-Ragnhild Neumann 80-årsjubileum den 07.12.2018.

Krav til nominasjon

Nominerte kandidater skal være bosatt i Norge ved nomineringstidspunktet. Kvinner kan nomineres i de første 7 årene etter fullført grad, bortsett fra viss det er betydelige avbrudd i karrieren.

Om prisen

Else-Ragnhild Neumann Award for Woman in Geosciences anerkjenner professor Else-Ragnhild Neumanns vitenskapelige bidrag. I 1981 ble hun den første kvinnelige professoren i geovitenskap i Norge.

Else-Ragnhild Neumann

Neumann har hatt sitt virke ved Universitetet i Oslo og publiserer om vulkanisme og koblinger til mantelprosesser. Hun har studert Oslo-regionen, Kanariøyene og andre vulkanske øyer, det store området med vulkanske bergarter som heter Siberian Traps i Sibir, Russland og andre områder som har opplevd betydelig magmatisme.

Prisvinnerne for 2018

Tildelingen for 2018 har to vinnere, og begrunnelsene fra komiteen er:

Prisvinner Anja Røyne: fortjener anerkjennelse for sine undersøkelser av porøse materialer med fluider og krystallvekst. Dette gir veldig interessante bidrag til nano- og mikroskala prosesser, som lite utforsket.

Prisvinner Grace Elisabeth Shepard: alltid har original, nøyaktig og robust kvantitativ forskning til forståelsen av manteldynamikk. Analysene gir fundamentale bidrag til hvordan grunne overflateprosesser er forbundet med forholdene i dypet av mantelen.

Publisert 3. sep. 2018 13:38 - Sist endret 17. des. 2018 15:28