English version of this page

Else-Ragnhild Neumann Award for Women in Geosciences

Senter for Jordens utvikling og dynamikk/CEED deler ut prisen Else-Ragnhild Neumann Award for Women in Geosciences. Prisen går til kvinner som gjennom ph.d. eller postdoktor arbeid har gitt et betydelig bidrag innen geofaglig forskning.

Bildet kan inneholde: øyenbryn, kjeve, gjøre, øyenvippe, ingen uttrykk.

The Else-Ragnhild Neumann Award

Prisen vil bli tildelt en kvinne som har gitt et betydelig bidrag og påvirket fagområdet geofag basert på hennes ph.d. og postdoktorale forskningsarbeid.

Prisen består av et diplom og et honorarium på 50.000 kroner.

Prisen bærer navnet til Else-Ragnhild Neumann, Norges første kvinnelige professor i geologi. Den ble tildelt første gang på symposium / 80-årsjubileum for Else-Ragnhild Neumann den 7.12.18.

Krav til nominasjon

Nominerte kandidater skal være bosatt i Norge ved tidspunkt for nomineringen. Kvinner kan nomineres i de første 7 årene etter fullført grad, bortsett fra viss det er betydelige avbrudd i karrieren.

For nominasjon se engelske websider.

Om prisen

Foto av Else-Ragnhild Neumann.
Else-Ragnhild Neumann

Else-Ragnhild Neumann Award for Woman in Geosciences anerkjenner professor Else-Ragnhild Neumanns vitenskapelige bidrag. I 1981 ble hun den første kvinnelige professoren i geovitenskap i Norge. Les mer om henne her: Et forskerliv i stein og vulkaner.

Neumann har hatt sitt virke ved Universitetet i Oslo og publiserer om vulkanisme og koblinger til prosesser i mantelen. Hun har studert Oslo-regionen, Kanariøyene og andre vulkanske øyer, det store området med vulkanske bergarter som heter Siberian Traps i Sibir, Russland og andre områder som har opplevd betydelig magmatisme. 

Fakta

Else-Ragnhild Neumann Award for Women in Geosciences går til kvinner som har gitt et betydelig bidrag til geofag i sin ph.d. eller postdoktor forskning.

Else-Ragnhild Neumann er Norges første kvinnelige professor i geologi.

Prisen ble opprettet i 2018.

For nominasjon se engelske websider.

 

Prisen for 2021

Prisen for 2021 hadde en vinner, og komiteen anerkjenner: 

Prisvinner Louise Mary Vick: har fått nasjonale og internasjonal anerkjennelse i fagområdene naturfare og ingeniørgeologi. Arbeidet hennes er nyskapende og svært relevant for å fremme forståelsen av oppførsel til ustabile fjellskråninger i et skiftende klima.

 

Tidligere tildelinger

Prisen for 2020

Prisen for 2020 hadde èn vinner, og komiteen anerkjenner:

Prisvinner Ágnes Király: har oppnådd fremragende resultater og på et viktig tema, med betydelig bidrag til fagområdet geodynamikk. Hun har en meget god publikasjonsliste, og har holdt mange inviterte foredrag. Kandidaten er en veldig lovende ung forsker."

Se også: Presentasjon og nominasjon av prisvinneren (på engelsk)

Prisen for 2019

Prisen for 2019 har èn vinner, og komiteen anerkjenner:

Prisvinner Andreia Plaza-Faverola: som en med en utmerket vitenskapelig produksjon i viktige vitenskapelige tidsskrifter. Den vitenskapelige produksjonen hennes er original, da hun sammenholder gassutslipp ved begynnende nedising med endringer i tektonisk stress.

Se også: Presentasjon og nominasjon av prisvinneren (på engelsk)

Prisen for 2018

Tildelingen for 2018 har to vinnere, og begrunnelsene fra komiteen er:

Prisvinner Anja Røyne: fortjener anerkjennelse for sine undersøkelser av porøse materialer med fluider og krystallvekst. Dette gir veldig interessante bidrag til nano- og mikroskala prosesser, som lite utforsket.

Prisvinner Grace Elisabeth Shephard: alltid har original, nøyaktig og robust kvantitativ forskning til forståelsen av manteldynamikk. Analysene gir fundamentale bidrag til hvordan grunne overflateprosesser er forbundet med forholdene i dypet av mantelen.

Deles ut av

Senter for Jordens utvikling og dynamikk - Universitetet i Oslo i samarbeid med Institutt for geofag - Universitetet i Oslo.

Publisert 3. sep. 2018 13:38 - Sist endret 3. des. 2021 11:47