English version of this page

Geologibygningen – Historie og fakta

Institutt for geofag, Universitetet i Oslo held til i Geologibygningen som er eit undervisningsbygg som huser fleire auditorier, seminarrom, laboratorier og annan infrastruktur, samlingar, PC-lab og kontor.

Vindeltrappa i foajeen i Geologibygningen, Institutt for geofag. Foto: GK Tjoflot

Vindeltrappa i foajeen i Geologibygningen, Institutt for geofag. Foto: GK Tjoflot

Geologibygningen ligg på Campus på Blindern, Universitetet i Oslo med dei andre realfagsbygga, Universitetsbiblioteket og andre bygningar i gåavstand.

Geologibygningen er eit undervisningsbygg frå 1957. Den offisielle opningsdatoen var 12 februar 1958. Geologibygningen hadde opprinneleg to fløyar når den var ny. På 1970-talet kom det fleire studentar, og det var naudsynt å byggja ein ny fløy. Den tredje fløyen mot aust vart bygd i 1985 – 1986.

Mosaikk av norsk bygningsstein

Golvet i vestfløyen (inngangshallen) har ein sjelden fin mosaikk med forskjellige typar stein, frå marmor, skifer, kleberstein, gneis til granitt. Mosaikken består av totalt 139 typar stein frå heile Norge.

Denne golvmosaikken gir eit interessant bilde av norske byggesteinar med henblikk på variasjonar i fargar, tekstur og finish. Informasjon om kvar steinen kjem frå finnes nedteikna i ei oversikta i denne plakaten (pdf).

Mosaikken er teikna av arkitekt Finn Bryn og laga av AS Johs. Grønseth & Co. Mosaikken vart i sin tid finansiert av den norske steinindustrien. Sjå litt av mosaikkgolvet i biletet under.

Detaljar av mosaikkgolvet i vestfløyen av Geologibygningen, Institutt for geofag. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen, UiO
Norsk bygningsstein: Detaljar av det fine mosaikkgolvet i inngangshallen i vestfløyen av Geologibygningen, Institutt for geofag. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen, UiO

Geologibygningen, nokre fakta:

Byggeår:
1955 – 1957

Arkitekt:
Finn Bryn (om arkitetekten, Norsk Biografisk Leksikon

Adresse:
Sem Sælands vei 1

Kart:
www.uio.no/om/finn-fram/omrader/blindern/bl19/

Publisert 15. apr. 2014 12:49 - Sist endra 9. des. 2020 12:17