English version of this page

Tjenester og verktøy

Bibliotek

Universitetsbiblioteket - UiO, Norges største forskningsbibliotek.

IT-tjenester

Passord, komme på nett, e-post, kalender, utskrift, programmer, IT-støtte til forskning og undervisning ved Institutt for geofag.

Gå direkte til

Kunnskapsressurser for geofag

Er du interessert i geofag? Skal studere eller undervise geofag? Ansatte ved Institutt for geofag har laget flere kunnskapsressurser som er gratis og tilgjengelig for alle på våre nettsider.
 
Kunnskapsressurser:

Populære

Infrastruktur ved Institutt for geofag

Instituttets infrastruktur blir brukt både for forskning og i undervisning i våre studieprogrammer. Flere av våre laboratorier tar imot oppdrag fra eksterne klienter viss det er ledig kapasitet. Se laboratoriets nettpresentasjon for nærmere informasjon.

Om laboratorie- og infrastruktur:

Ressurser