Kunnskapsressurser i geofag

Nettkurs: Store, runde strukturer i norsk natur

I norsk natur kan du finne store runde strukturer etter nedslag av meteoritter. Er det slike nær deg? Vil du lære mer? Ta dette gratis nettkurset!

Spennende GEO-lokaliteter rundt Oslo

Bli med prof. Knut Bjørlykke på "ekskursjon" rundt hovedstaden. Filmen viser 22 kjente geotoper som viser den særpregede geologiske fortiden i Oslo-feltet.

By-geologi i Oslo

For deg som vil se hovedstaden med "By-geolog" briller! En læringsressurs om stein i bygg, gater og monumenter. Ta en bytur og se selv; her finner du fakta/kart/foto.

What is? Lær om klima, GIS m.m.

ClimaByte er en samling korte "What is?" filmer. Lær om samenhenger i klima, hydrologi, geografi, satellittdata og fjernanalyse mm.

Når Nordsjøen møter Yorkshire-kysten

Nordsjøbassenget avslører noen av sine hemmeligheter når den møter Yorkshire-kysten. Se filmen med prof. Knut Bjørlykke på "ekskursjon" i England!

Modelleringsressurser for Earth Science

Datamodeller fra eksperter i CEED om Jorda: platetektonikk, jordens dynamiske utvikling og miljøkatastrofer m.m. finner du på www.earthdynamics.org

Filmer fra instituttets forskere

Forskere ved Institutt for geofag, UiO gjør spennede forskning i inn- og utland. Her er kortfilmer fra noen av prosjektene de er med på.

Tema: UiO i rommet

UiO deltar i hele spekteret av romrelatert forskning og utvikling. Fra konstruksjon av satellitter til studier av Jorda, sola og planeter. Med satellitter kan vi observere Jorda, sola og universet som en helhet.

Mjølnirkrateret i Barentshavet

En astroide slo ned for 142 mill år siden i Barentshavet. Lær mer om hva som skjer når en astroide treffer jorda. Obs: krever Flash.

Feltarbeid i geofag

I geofag bruker ofte feltarbeid for å undersøke og forstå en geotop. Se fire filmer som viser feltarbeid i geologi, hydrologi, meteorologi, og naturgeografi.

Spitsbergen 1964

Ekspedisjoner til Svalbard i gamle dager var ofte strabasiøse prosjekt. Filmen av Svein B. Manum fra sommeren 1964 viser nettopp dette.