Kunnskapsressurser

Se og besøk 22 ulike GEO-lokaliteter i Oslo

Bli med professor Bjørlykke på ekskursjon i denne filmen om den særpregede geologien rundt Oslo. Du besøker 22 GEO-lokaliteter.

ClimaByte

ClimaByte er en læringsressurs med korte introduksjoner og "What is?" filmer om klima, hydrologi, naturgeografi og observasjon av jorden med bruk av satellittdata/GIS/fjernanalyse. 

Yorkshire kysten og Nordsjøbassenget

Se Nordsjøbassenget avsløre noen av sine hemmeligheter. Bli med professor Bjørlykke i denne filmen til GEO-lokaliteter på Yorkshire kysten, England.

Feltarbeid i geofag

I geofag er feltarbeid en viktig metode for observasjon og undersøkelse. Se hvordan  i fire kortfilmer om feltarbeid i geologi, hydrologi, meteorologi, og naturgeografi.

Spitsbergen-sommer

Feltabeid til Svalbard i gamle dager uten fly og helikopter var ofte strabasiøse å gjennomføre. Denne filmen av Svein B. Manum fra en ekspedisjon sommeren 1964 viser dette.

Geologien i Oslo sentrum

By-Geologi er steinarter brukt i hus, gater og monumenter. Det finnes en rekke av dem i Oslo. Her finner du vandringer/kart og foto. Kanskje du vil se dem selv?

 

GEO-forskning; Kortfilmer

Forskere fra Institutt for geofag deltar i spennede forskning i inn- og utland. Her finner du kortfilmer fra noen av prosjektene.

Store runde strukturer i norsk natur

I norsk natur finnes store runde strukturer fra meteorittnedslag. Finnes det noen slike nær der hvor du bor?

Obs: krever Flash.

Fakta: UiO i rommet

Universitetet i Oslo deltar i hele spekteret av romrelatert forskning og utvikling fra konstruksjon av satellitter til grunnforskning. Satellittbilder gjør oss at vi kan observere Jorda, Sola og universet som en helhet.

Mjølnirkrateret i Barentshavet

En astroide slo ned i Barentshavet for 142 mill år siden. I denne ressursen kan du lære om hva som skjer når en astroide treffer jorda.

Obs: krever Flash.