Ekskursjon i Oslo-området - 22 forskjellige GEO-lokaliteter

I filmen kan du bli med Knut Bjørlykke til spennende GEO-lokaliteter rundt Oslo. Oslo-feltet er kjent for bergarter med en interessant og variert geologisk historie. Filmen tar deg med til hele 22 lokaliteter i og rundt Oslo, alle lett tilgjengelige for deg som er interesserte i geologi og hvordan landskapet er blitt til.

Filmen er dessverre utilgjenglig for en stund på grunn av at den må tekstes. Kom tilbake på et senere tidspunkt.

Oslofeltet - et spennende geologisk område

Et geologisk område rundt Oslo, kalt Oslofeltet er spesielt kjent for sine bergarter med en interessant geologisk historie, og har blitt studert av norske og utenlandske geologer opp gjennom årene. Landskapet i og rundt Oslo er et direkte resultat av den geologisk utviklingen i området med mellom annet vulkansk aktivitet, og landskapet er også preget av isens erosjon og avsetninger.

Oslofeltet strekker seg fra områdene rundt Mjøsa til langt ute langs Oslofjorden, her finnes prekambriske bergarter (basement) og en nesten komplett marin lagrekke fra mellom-kambrium til øvre silur (kambro-silur). Over dette er det sandsteiner fra Øvre silur og Undre Devon. Det er også sedimenter og magmatiske bergarter fra permtiden. Prekambriske bergarter, fossilførende sedimentære lag fra kambrium, ordovicium og silur, magmatiske bergarter med lava kan sees, samt sedimenter fra slutten av karbontiden og permtiden.

Kort introduksjon, det er tilgjengelig et notat med en sammenfatning av geologien i Oslo-området. Bjørlykke, K. Oslo-områdets geologi. En kort oversikt som vedlegg til film (DVD) fra områdene rundt indre Oslofjord (pdf). 

Se filmen "Geologien i Oslo-området - 22 forskjellige lokaliteter" online under:

Manus, regi og produksjon:

  • Idé og gjennomføring: Professor Knut Bjørlykke, Institutt for geofag, Universitetet i Oslo
  • Produksjon: NATURA/ Arve Helling
  • Redigering: Lorica Film/ Fred Solli

Språk: Norsk/engelsk  |  Spilletid: 59 minutter  | Produksjonsår: 2004

Filmen finnes også tilgjengelig i en engelsk versjon.

Sponsorer:

Med takk for bidrag:

Takk til Odd Nilsen, Institutt for geofag, Universitetet i Oslo som har bidratt med utarbeiding av kart og gjennomgang av notatet som hører med til filmen.

Publisert 19. des. 2012 12:11 - Sist endret 15. des. 2021 16:03