print logo

Forsiden

Studier

Finn emner

Finn pensumlister, forelesningstider og notater fra emner innen instituttets fag

Forskning

Aktuelt

  • Med naturen som studieobjekt - Geostudentene på Finse; grunnfjell, isbreer og arktisk klima 30. sep. 2014

    Turen gikk vestover for de nye bachelorstudentene på Geofag: geologi, geofysikk og geografi etter studiestart i august 2014. På Finse ventet det landskap formet både av dagens kalde fjellklima, men også av prosesser langt tilbake i den geologiske historien. For flere av studentene var dette deres aller første felttur.

  • Seismiologisk undersøkelser av Barentshavet sommeren 2014 12. sep. 2014

    Denne sommeren i juli og august hadde flere geofysikere en interessant sommerjobb i Arktis. Forskere fra flere forskningsinstitusjoner deltok i et tokt på forskningsskipet Haakon Mosby over flere uker for å kartlegge den geologiske strukturen i jordoverflaten under Barentshavet. I undersøkelsen deltok forskerne Alexander Minakov og Nina Lebedeva-Ivanova fra Senter for Jordens utvikling og dynamikk, UiO.

  • NFRs rapport med oppfølgingsplan etter geofag evalueringen er klar 22. jul. 2014

    I juli 2014 ble Norges forskningsråds rapport med oppfølgingsplan etter geofagevalueringen fra 2011 klar. En gruppe samensatt med representanter fra fagmiljøene har i rapporten kommet med anbefalinger til tiltak som støttes opp i en nasjonal plan for utvikling av de norske geofagmiljøene.

Personer

Finn ansatte og studenter

Ledige stillinger

For tiden ingen ledige stillinger.

I media

Følg oss på