Livet rundt studiene

Studentdemokrati

Fagutvalget består av valgte studenter som fremmer geofag-studentenes interesser både faglig og sosialt, og er kontakt- ledd mellom studentene og instituttet.

Livet rundt studiene ved MN

Studentorganisasjoner

  • gaa-logo GÆA NORVEGICA

    GÆA er en studentforening ved Institutt for geofag ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. Foreningen ble stiftet allerede i 1935 og samler geostudentene sosialt.

  • geo-relevante-foreninger Relevante foreninger for geostudenter

    Det finnes flere faglige foreninger i tilknytning til UiO og i Oslo regionen som er relevante for geo-studenter. Her finner du en oversikt over flere av disse foreningene.

  • spe_logo SPE Oslo Student Chapter

    Society of Petroleum Engineers - Oslo Student Chapter, er en forening for studenter i petroleumsrelaterte fag ved Institutt for geofag, Universitetet i Oslo.

Felles for alle studenter ved UiO

Arrangementer ved UiO

21 aug.
19:00, Universitetets aula, Karl Johans gate 47
22 aug.
07:30, Vilhelm Bjerknes' hus, Moltke Moes vei 35
22 aug.
19:30, Universitetets aula, Karl Johans gate 47

Velferdstilbud

Livet som student er mer enn studiene, se tilbud du kan benytte deg av som UiO student.

Utfordringer i studiehverdagen?

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) tilbyr ulike typer kurs og grupper som kan lette studiehverdagen din.