English version of this page

Livet rundt studiene

Studentdemokrati

Geofaglig Fagutvalg (GFU) består av valgte studenter som fremmer studentenes interesser både faglig og sosialt, og er kontaktledd mellom studentene og Institutt for geofag.

Livet rundt studiene ved MN

Studentforeninger

  • geo-relevante-foreninger Faglige foreninger

    Det er flere geofaglige foreninger i tilknytning til Institutt for geofag. De gir mange mulighet for deg som studerer eller (senere) arbeider innen et av geofagene. Foreningene er i Oslo-regionen.

  • gea-logo-200px GÆA NORVEGICA

    En av UiOs eldste studentforeninger finner du på Institutt for geofag. GÆA Norvegica ble stiftet så tidlig som i 1935, og har siden den gang samlet studentene både faglig og sosialt.

  • spe_logo SPE Oslo Student Chapter

    Society of Petroleum Engineers (SPE) – Oslo Student Chapter er en forening for deg som studerer petroleumsrelaterte fag ved Institutt for geofag, Universitetet i Oslo. SPE – Oslo er et chapter i en større internasjonal organisasjon.

Felles for alle studenter ved UiO

Arrangementer ved UiO

Ingen kommende arrangementer

Velferdstilbud fra SiO

Livet som student er mer enn studiene, se tilbud du kan benytte deg av som UiO-student.

Utfordringer i studiehverdagen?

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) tilbyr ulike typer kurs og grupper som kan lette studiehverdagen din.