Livet rundt studiene

Studentdemokrati

Fagutvalget består av valgte studenter som fremmer geofag-studentenes interesser både faglig og sosialt, og er kontakt- ledd mellom studentene og instituttet.

Livet rundt studiene ved MN

Studentorganisasjoner

  • gea-logo-200px GÆA NORVEGICA

    GÆA Norvegica er en studentforening ved Institutt for geofag ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. Foreningen ble stiftet allerede i 1935 og samler geostudentene sosialt.

  • geo-relevante-foreninger Relevante foreninger for geostudenter

    Det finnes flere faglige foreninger i tilknytning til UiO og i Oslo-regionen som er relevante for deg som studerer geofag. Her finner du en oversikt over flere.

  • spe_logo SPE Oslo Student Chapter

    Society of Petroleum Engineers – Oslo Student Chapter er en forening for deg som studerer petroleumsrelaterte fag ved Institutt for geofag, Universitetet i Oslo.

Felles for alle studenter ved UiO

Arrangementer ved UiO

27 sep.
18:00, Realfagsbiblioteket, Vilhelm Bjerknes' hus
03 okt.
17:00, HumSam-biblioteket
07 okt.

Velferdstilbud

Livet som student er mer enn studiene, se tilbud du kan benytte deg av som UiO student.

Utfordringer i studiehverdagen?

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) tilbyr ulike typer kurs og grupper som kan lette studiehverdagen din.