Studentdemokrati

Studentdemokratiet og studentenes medvirkning ved Institutt for geofag er ivaretatt av Geofaglig Fagutvalg (GFU).

Geofaglig Fagutvalg (GFU) består av valgte studenter fra studiene ved Institutt for geofag. Fagutvalget er viktig og fremmer geofagstudentenes interesser både faglig og sosialt og er et kontaktledd mellom studentene og instituttet.

Studentene har gjennom GFU representanter i Instituttstyret og Program- og undervisningsutvalget (PUU) og andre råd ved Institutt for geofag.

Publisert 2. feb. 2015 09:14 - Sist endret 29. juni 2022 14:15