Forskning

Vi forsker på

Finn en forsker

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Forskerutdanning: ph.d.

Doktorgrad, forskerutdanning (ph.d.), ledige stillinger og innblikk i forskningshverdagen.

Forskningsaktuelt

Forskningsarrangementer

26 feb.
10:15, Auditorium 1, The Geology building
26 feb.
13:15, Auditorium 1, The Geology building

Forskerprofiler