Forskning

Vi forsker på

Finn en forsker

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Forskerutdanning: ph.d.

Doktorgrad, forskerutdanning (ph.d.), ledige stillinger og innblikk i forskningshverdagen.

Forskningsaktuelt

Forskningsarrangementer

26 okt.
10:15, Lille fysiske auditorium (FV232)
26 okt.
29 okt.
09:15, Auditorium 3, The ZEB-building
29 okt.
12:15, Auditorium 3, The ZEB-building

Forskerprofiler