English version of this page

Forskning

Finn en forsker

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Forskningsaktuelt

Bilde: En laboratorietekniker holder en tynnslip av mineraler/bergarter fra Thin Section Workshop and Laboratory, ved Institutt for geofag, Universitetet i Oslo. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen/UiO

Tjenester fra laboratorier

Forskningsfasilitetene ved Institutt for geofag omfatter flere avanserte laboratorier og verksteder, et bredt spekter av feltutstyr og dronesystemer i Drone Infrastructure Lab. Noen av våre fasiliteter tar eksterne oppdrag. Se det enkelte laboratorium for informasjon.

Temasider

banner

Universitetet i Oslo deltar i hele spekteret av romrelatert forskning og utvikling: fra konstruksjon av satellitter til grunnforskning om universets utvikling.

Nye publikasjoner

Oversikt over artikler og publikasjoner fra forskere ved Institutt for geofag, UiO.

Kilde: Cristin.no

Cristin LOGIN UiO (via FEIDE)