English version of this page

Seksjoner ved Institutt for geofag

Geofag er studiene av Jorda og dens sammenlignende planetologi; atmosfæren, hydrosfæren og kryosfæren, jordoverflaten og dens indre. Institutt for geofag forsker og underviser i de fleste av geovitenskapens domener geologi, geofysikk, fysisk geografi, geomatikk, hydrologi, meteorologi og oseanografi. Instituttet er det bredeste geofaglige forsknings- og utdanningsmiljøet i Norge, og har seks seksjoner: