Aktuelt innen forskning

Aktuelle saker

  • MichaelHeeremans, IrinaPene, AdnanLatif Utvikler edderkoppnett for oljebransjen 23. juli 2018 14:39
    Mange ansatte i de store oljeselskapene bruker mye av tiden sin på å lete etter data. UiO-forskere jobber med å binde sammen alle disse dataene.
  • Luc Girod Gamle fotografier gir ny innsikt i klimaendringene 18. juli 2018 08:22
    Det er ofte vanskelig å forske på klimaendringer fordi pålitelige, sammenlignbare data bare går noen få tiår tilbake. Det trengs lange tidsserier, spesielt når det gjelder Jordens kryosfære, som består av isbreer, isdekket hav og frossen mark.
  • img_0097-507px Sjekker mudderet i fjordbunnen 16. aug. 2018 16:04

    Mikropaleontolog og professor Elisabeth Alve er med forskningsskipet Trygve Braarud for å sjekke oksygenmangelen i fjordbunnen utenfor Arendal. Hun fant intet tegn til liv i mudderet utenfor sørlandsbyen.

Arrangementer