English version of this page

Studier

Emner

Sortert på emnekode

Med undervisning

Finn emner

Finn pensum, timeplan og eksamen.

Personlig timeplan: Mine studier

minestudier.uio.no får du en timeplan med undervisning for alle dine emner. Du kan abonnere på timeplanen til din egen kalender på mobil.

Registrering, eksamen, permisjon og tilrettelegging

Utveksling

Ta et semester eller to i utlandet som del av utdanningen din ved Institutt for geofag

Studentrelaterte arrangementer

Ingen kommende seminarer og arrangementer.

Læringsressurser

Fagressurser, lesesalsplasser og IT-ressurser.

Aktuelt for studenter

Studier i geofag ved UiO

Studér geofag, geologi, geografi og geofysikk ved Institutt for geofag, UiO: Studier på BSc, MSc og ph.d. nivå.

Studér geofag, geologi, geografi og geofysikk ved Institutt for geofag, UiO: Studier på BSc, MSc og ph.d. nivå.