Studier

Emner

Sortert på emnekode

Med undervisning

Finn emner

Finn pensum, timeplan og eksamen.

Personlig timeplan: Mine studier

minestudier.uio.no får du en timeplan med undervisning for alle dine emner. Du kan abonnere på timeplanen til din egen kalender på mobil.

Registrering, eksamen, permisjon og tilrettelegging

Utveksling

Ta et semester eller to i utlandet som del av utdanningen din ved Institutt for geofag

Mastereksamener

i dag juni
10:00, Room 102 (Mellomrommet), University of Oslo
i dag juni
11:15, Room 219 (Valhall), Geology building, University of Oslo
18 juni
11:00, Room 219 (Valhall), University of Oslo
18 juni
13:00, Room 102 (Mellomrommet), Geology building, University of Oslo
19 juni
09:00, Room 102 (Mellomrommet), Geology building, University of Oslo
19 juni
10:15, Kurssal U37 (sub-floor), Geology building, University of Oslo

Annet