Studier

Studieprogrammer

Kontakt oss

Studieadministrasjonen ved
Institutt for geofag

E-post: studieinfo@geo.uio.no

Emner

Sortert på emnekode

Med undervisning

Finn emner

Finn pensum, timeplan og eksamen.

Personlig timeplan: Mine studier

minestudier.uio.no får du en timeplan med undervisning for alle dine emner. Du kan abonnere på timeplanen til din egen kalender på mobil.

Registrering, eksamen, permisjon og tilrettelegging

Nyttige lenker

Utveksling

Ta et semester eller to i utlandet som del av utdanningen din ved Institutt for geofag.

Læringsressurser ved instituttet

Fagressurser i geofag, lesesalsplasser og IT-ressurser.

Andre ressurser