Studier i utlandet

Utvekslingsavtaler ved Institutt for geofag

Institutt for geofag har inngått en rekke utvekslingsavtaler med universitet i utlandet.

Studier ved UNIS

Flere studenter ved Institutt for geofag velger å ta deler av studiet på Universitetssenteret på Svalbard.