Ofte stilte spørsmål ved studiestart

På denne nettsiden finner du en sjekkliste for studiestart for nye studenter og andre med behov. Vi har samlet noen nyttige lenker, ofte stilte spørsmål og svar om studiene. 

Foto UB Blindern. Foto: Jarli & Jordan/ UiO

Foto: Jarli & Jordan/ UiO

Ny programstudent?

Obligatorisk oppmøte

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning i alle emner

Fritak fra obligatorisk oppmøte:

  • På emnesidene er det opplyst om et emne har obligatorisk oppmøte eller ikke.
  • Fritak fra obligatorisk oppmøte gis kun etter skriftlig søknad til studieadministrasjonen eller ved sykdom/kolliderende obligatorisk undervisning ved UiO.
  • Søknad sendes til studieinfo@geo.uio.no.
  • Dersom du ikke kan møte på første forelesning av andre grunner, etteranmelder du deg i StudentWeb.

Generelt om oppmøte på første forelesning
Det er viktig å møte opp på den første forelesningen i et emne, fordi det her blir gitt viktig informasjon om undervisningen som kommer. Du er selv ansvarlig for å skaffe informasjon som ble gitt på forelesningen.

NB! Noen emner har flere søkere enn det er plasser. Ønsker du ikke å benytte en plass, gi beskjed til studieinfo@geo.uio.no.

Enkeltemnestudenter må møte opp på første forelesning og så vente til etteranmeldingen starter med å melde seg opp.

Brukernavn og passord

Brukernavnet blir sendt på tekstmelding. Informasjon om hvordan du setter passord, får tilsendt brukernavn på nytt, etc. finner du her: https://www.uio.no/tjenester/it/brukernavn-passord/

Hvordan bruke Studentweb?

Som student foretar du alle registreringer til undervisning og melder deg opp til eksamen via Studentweb. Under finner du informasjon og veiledninger om bruk av Studentweb for å administrere dine studier. 

Betale semsteravgift

Du må betale semsteravgift hvert semester. Du opprettar faktura og finn betalingsopplysningar, dvs. kontonummer, KID-nummer og beløpet du skal betale, i Studentweb frå tidleg i desember/juni.

Studiekort

Nye studenter som oppfyller kravene for å få studiekort kan stikke innom SiO Kundeservice på Blindern for fotografering og utstedelse av studiekortet. Fadderne vil vise deg hvor dette er under omvisningen under fadderuken.

Oppmelding til emner

Alle førsteårsstudenter blir forhåndspåmeldt til emner i starten av august. Da er du sikret en kollisjonsfri timeplan. Det eneste du trenger å gjøre er å lagre utdanningsplanen din i StudentWeb.

De tre første semstrene melder vi deg til obligatoriske emner. De tre siste semestrene må du melde deg opp i emner selv. Hvis du ikke får meldt deg til et emne, kontakt studieadministrasjonen ved instituttet så kan vi hjelpe deg. Du kan endre på undervisnings- og vurderingsmeldingene dine helt frem til 1. september.

Obligatoriske HMS-emner

Det er fem obligatoriske HMS-emner for programmet, HMS0501, HMS0502, HMS0503, HMS0504 og HMS0507. Alle HMS-emnene med unntak av HMS0507 Brannsikkerhet tas som e-læring (digitalt selvstudium) med en avsluttende flervalgstest som må bestås. Det er obligatorisk undervisning i HMS0507 - Brannsikkerhet (tidspunkt som gjelder deg finner du i Mine studier).

Alle emnene må være bestått før første ordinære eksamen i høstsemesteret. Hvis du skal ta kjemi-emner med obligatorisk laboratoriekurs må HMS0503 – Laboratoriesikkerhet og HMS0505 – El-sikkerhet være bestått før første laboratoriedag.

Se oversikt over HMS-emnene på MN-fakultetet.

Felttur, ekskursjoner og øvelser

Mange emner ved Institutt for geofag har feltkurs og/eller ekskursjoner og øvelser i laboratorier og PC-stuer. Det er obligatorisk deltakelse på noen av våre aktiviteter og ekskursjoner, og den informasjonen ser du på emnets hjemmeside.

Les mer om feltturer: Generell informasjon om feltturer og ekskursjoner.

Feltturer og egenandel

Feltturer og ekskursjoner som varer over en dag har en egenandel som du må betale før du skal delta. Egenandelen for ekskursjoner betales via E-pay (betalingsformidlingsfunksjon på web, UiO). Lenke til betalingsskjema finner du på emnets semesterside.

Betaler du ikke egenandelen i tide får du ikke frigitt karakter for emnet ved studieslutt, før det utestående beløpet er betalt.

Timeplan

Du finner den personlig timeplanen din på Mine studier. Her finner du også beskjeder om emner og studieprogrammet ditt.

Om levering av obliger

Alle obligatoriske oppgaver i et emne må være bestått før du kan gå opp til eksamen i emnet. Du må være meldt til både undervisning og eksamen i et emne for å få tilgang til Canvas-rom.

Lesesalsplass og bokskap

Du kan søke om lesesalsplass og bokskap i studentområdene våre. Det er Geofaglig Fagutvalg (GFU) som disponerer og administrerer begge. Du finner reglementer og søknadsskjema på GFU's hjemmeside.

E-postadresse ved UiO

Du må sørge for at du har tilgang til din e-postadresse ved UiO. Du finner din e-postadresse i StudentWeb hvis du klikker på ditt navn øverst til høyere og så på "Min profil". Vi bruker ofte denne kanalen hvis vi vil nå deg, og du har ansvar for å få med deg informasjon som kommer denne veien.

Ekstern utdanning?

Har du en utdanning fra før?

Du kan søke om få godkjent utdanningen du har fra før som en del av bachelorgraden din ved Institutt for geofag. Dersom du har spørsmål rundt emner du har tatt ved andre studiesteder, ta kontakt med MN-studieinfo, studieinfo@mn.uio.no, eller besøk MN-studieinfo i Vilhelm Bjerknes hus.

For godkjenning av emner fra andre lærersteder i masterprogrammet i geofag må du kontakte studieadministrasjonen ved instituttet på studieinfo@geo.uio.no.

Permisjon eller deltidsstudier?

Jeg har fått barn, skal avtjene verneplikt eller er langtidssyk 

Du kan søke permisjon fra studiet, eller eventuelt deltidsstudier, en periode dersom du har fått barn, skal avtjene verneplikt eller er langtidssyk. Send gyldig dokumentasjon innen 1. september/1. februar og søknad til studieinfo@geo.uio.no, eller i posten: Pb. 1047 Blindern, 0316 Oslo.

Les mer om hvordan du kan søke om utsettelse av verneplikt eller siviltjeneste.

IT-relatert

Må man ha egen maskin? Er det krav til maskinvare?

Det er ingen spesielle krav til maskinvare, men det finnes en anbefaling fra USIT som man kan lese her: https://www.uio.no/tjenester/it/maskin/anskaffelse/kjopsrad.html

Regler og forskrifter

Hvor mye kan man egentlig være borte? Kan man ha to studieretter?

Alle slike ting kan du finne svar på i reglene og forskriftene som regulerer alt som har med studier og gjøre.

Publisert 4. juli 2019 10:54 - Sist endret 30. juni 2021 10:52