Geopraksis

Bildet kan inneholde: hode, leppe, smil, bygning, yttertøy.
Publisert 13. mai 2022 11:35

I dag preger verdens klimautfordringer nyhetsbildet daglig. Vi hører om globale temperaturøkninger, mer ekstremvær og at havet stiger. Men hvordan vil temperaturen i Norge øke sammenlignet med resten av verden, og hva vil skje med vinteren vår?

Bildet kan inneholde: hode, leppe, smil, bygning, yttertøy.
Publisert 25. mars 2022 08:18

Dagens instrumenter for måling av nedbør åpner en ny verden med informasjon, men utfordringen oppstår når ulike typer instrumenter gjør ulike observasjoner selv om de står plassert samme sted.

Emneord
About-image

Bloggen Geopraksis er skrevet av geovitenskapsstudenter i praksisopphold, som tilbys som en del av emnet "GEO3050 – Arbeidspraksis i geofag" ved Institutt for geofag, Universitetet i Oslo.