Geopraksis

Bildet kan inneholde: hode, leppe, smil, bygning, yttertøy.
Publisert 14. juni 2022 11:55

Mandag 21.03.2022 06:32 ble det registrert et jordskjelv i Nordsjøen. Jordskjelvet kunne føles langs store deler av Vestlandet og er målt til å ha magnitude på 4.7. NORSAR opererer en rekke seismiske stasjoner i det aktuelle området, av den grunn har vi hatt muligheten til å undersøke seismiske amplituder og hastigheter målt på disse stasjonene.

Bildet kan inneholde: hode, leppe, smil, bygning, yttertøy.
Publisert 24. mai 2022 15:43

La oss først bli enige om hva en flom er - for dette er kanskje ikke så selvsagt som man tror. Med flom tenker jo de fleste på store mengder vann som ødelegger hus og veier. Men hvor går grensen for hva en flom er? Kan en elv som går en meter over sine bredder defineres som en flom?

Bildet kan inneholde: hode, leppe, smil, bygning, yttertøy.
Publisert 19. mai 2022 10:26

I forrige innlegg introduserte jeg KSS-klimaskolen; en guide over klima- og hydrologiske data som formidler ulike klimaelementer og fremtidige endringer av disse.  I dette innlegget vil jeg gå litt dypere inn på et av temaene som er veldig relevant for hydrologer her i Norge; snø!

Bildet kan inneholde: hode, leppe, smil, bygning, yttertøy.
Publisert 13. mai 2022 11:35

I dag preger verdens klimautfordringer nyhetsbildet daglig. Vi hører om globale temperaturøkninger, mer ekstremvær og at havet stiger. Men hvordan vil temperaturen i Norge øke sammenlignet med resten av verden, og hva vil skje med vinteren vår?

Bildet kan inneholde: hode, leppe, smil, bygning, yttertøy.
Publisert 25. mars 2022 08:18

Dagens instrumenter for måling av nedbør åpner en ny verden med informasjon, men utfordringen oppstår når ulike typer instrumenter gjør ulike observasjoner selv om de står plassert samme sted.

Emneord
About-image

Bloggen Geopraksis er skrevet av geovitenskapsstudenter i praksisopphold, som tilbys som en del av emnet "GEO3050 – Arbeidspraksis i geofag" ved Institutt for geofag, Universitetet i Oslo.