En litt uvanlig uke på jobb

Mandag 21.03.2022 06:32 ble det registrert et jordskjelv i Nordsjøen. Jordskjelvet kunne føles langs store deler av Vestlandet og er målt til å ha magnitude på 4.7. NORSAR opererer en rekke seismiske stasjoner i det aktuelle området, av den grunn har vi hatt muligheten til å undersøke seismiske amplituder og hastigheter målt på disse stasjonene.

Vi brukte NORSARs seismiske software SeisMon til å hente ut maksimal amplitude og tilhørende frekvens (Hz) fra de forskjellige stasjonene. Dette brukte vi til å regne ut hastigheter i nm/s som vist i kartfigurene.

Bildet kan inneholde: skråningen, rektangel, font, parallell, plott.
Figur 1: kilde til bildet: https://www.kindpng.com/imgv/wowRww_time-period-amplitude-and-frequency-of-wavelength-characteristics/

Hastighet er ikke veldig intuitivt så for å sette det i perspektiv regner man det gjerne om til % G, der G er jordas tyngdeakselerasjon (9.8m/s^2), og 100% G vil være så heftige svingninger at vi får løftet ting opp fra bakken. SUE stasjon opplevde en maksimal akselerasjon på ca. 0.2% G. Dette høres kanskje ikke veldig dramatisk ut, men sist det var et tilsvarende jordskjelv på Vestlandet var i 1989. Det var kraftig nok til at de midlertidig stengte en oljeplattform i Nordsjøen.

 

 

Bildet kan inneholde: verden, kart, organisme, rektangel, font.
Figur 2 og 3: Kilde: Chen Huang, NORSAR.
Bildet kan inneholde: verden, kart, organisme, rektangel, font.
Figur 2 og 3: Kilde: Chen Huang, NORSAR.

Det har vært gøy å kunne bidra i en så aktuell hendelse, der arbeidet vårt utgjorde en praktisk nytte, fordi NORSAR har bruk for resultatene vi fant. Hvis ikke vi hadde gjort det, måtte noen andre ha gjort det, derfor føltes det ekstra viktig.

Stemningen på jobben var kanskje litt mer hektisk samme morgen som skjelvet hadde skjedd. Det er også NORSAR som driver nettsiden jordskjelv.no, og jordskjelvvakten. Det er her folk kan ringe inn dersom de har spørsmål eller lignende angående jordskjelv. Dette er den eneste telefonnummeret vi har i Norge som kan ringes til angående dette.

Morgenen skjelvet skjedde var NORSAR omtalt på NRK, hadde vi ikke trodd at vi skulle ta del i det. Det er også gøy at selv om vi er gitt faste oppgaver, så kan vi bli satt til å gjøre noe helt annet. Det var gøy å fortelle familien at vi hadde samlet inn data angående et så nytt og aktuelt skjelv.

Emneord: Geopraksis-bloggen, Geopraksis Av Celina Julia Engen, Johan Våtevik Holm
Publisert 14. juni 2022 11:55 - Sist endret 14. juni 2022 11:55
About-image

Bloggen Geopraksis er skrevet av geovitenskapsstudenter i praksisopphold, som tilbys som en del av emnet "GEO3050 – Arbeidspraksis i geofag" ved Institutt for geofag, Universitetet i Oslo.