English version of this page

Geofaglig Fagutvalg (GFU)

Geofaglig Fagutvalg (GFU) har til formål å ivareta og fremme interesser for studentene ved Institutt for geofag ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Dette gjør vi:

- Fagutvalget skal være et kontaktledd mellom studentene og Instituttet.

- Fagutvalget er pliktet å holde seg oppdatert på hva Instituttet, MN-Fakultetet og Universitetet i Oslo foretar som angår studentene, og informere studentene om saker som vedrører dem.

- Fagutvalget representerer studentene i flere råd og utvalg ved Institutt for geofag, og kan fremme saker på vegne av studenter dersom det er ønskelig.

Les mer om hva vi gjør ved å klikke på denne teksten

Medlemmer:

Se oversikt over hvem som sitter i fagutvalget og de verv de innehar ved Instituttet:

Publisert 23. feb. 2011 11:18 - Sist endret 21. nov. 2018 21:08