English version of this page

Geofaglig Fagutvalg (GFU)

Geofaglig Fagutvalg (GFU) har til formål å ivareta og fremme interesser for studentene ved Institutt for geofag ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Geofaglig Fagutvalg, Institutt for geofag/UiO

Dette gjør vi:

- Fagutvalget skal være et kontaktledd mellom studentene og instituttet

- Fagutvalget er pliktet å holde seg oppdatert på hva instituttet, MN-Fakultetet og Universitetet i Oslo foretar seg som angår studentene, og informere studentene om saker som vedrører dem

- Fagutvalget representerer studentene i flere råd og utvalg ved Institutt for geofag, og kan fremme saker på vegne av studenter dersom det er ønskelig

Hvem er vi:

Oversikt over medlemmer i Geofaglig Fagutvalg og verv/oppgaver:

Publisert 23. feb. 2011 11:18 - Sist endret 18. sep. 2020 11:04