Lesesalsplasser ZEB og andre steder

Fagutvalget disponerer lesesalsplassene til Institutt for Geofag i 2 etasje i ZEB-bygningen som ligger rett ovenfor Geologibygningen. Det er også tilgang til egen PC-stue i tilknytning til lesesalsplassene. Studenter kan søke GFU om lesesalsplasser i begynnelsen av hvert semester.

Den lille lunden utenfor ZEB-bygningen der geofag lesesalene er. Foto: gk/UiO

Den lille lunden utenfor ZEB-bygningen der geofag lesesalene er. Foto: gk/UiO

Søknadsfrist for tildeling av lesesalsplass i 2 etg. i ZEB-bygningen er ved oppstart av hvert høst- og vårsemester. Masterstudenter som skriver oppgave er prioritert plass, se GFUs statutter for regler og prioriteringer. 

Tildeling av lesesal skjer etter søknad på et eget elektronisk nettskjema som blir annonsert i god tid før søknadsfristen. Vanligvis sendes en mail med info, frister og lenke til nettskjema. 

Bildet kan inneholde: tak, vegg, gulv, bygning, rom.
Bilder fra lesesalene i ZEB, 2 etg, pauseareal, gangen med bokskap, og trappehallen. Foto: gk/UiO

MERK: Andre lesesaler du kan benytte

Studenter ved Institutt for geofag som går på bachelorprogrammene kan benytte læringsmiljøsenteret Episenteret (1 etg. ZEB-bygningen). Her er det flere lesesalsplasser, kollokvie- og møterom, bokskap, og sittegrupper for treff. Episenteret er for studentene fra studier i geo/farmasi/musikkvitenskap. 

Andre plasser på Campus Blindern som kan brukes i studiehverdagen er lesesalen i Realfagsbiblioteket, mange geostudneter bruker denne. Det er også fint å bruke lesesalsplassene på Universitetsbiblioteket - UB (kart), samt andre lesesaler på Blindern.

Tips! Sjekk læringsmiljøsenteret i Fysikkbygget.

Publisert 9. aug. 2018 11:49 - Sist endret 29. juni 2022 14:44