Medlemmer i fagutvalget/GFU

Medlemmer i Geofaglig Fagutvalg (GFU), Institutt for geofag for studieåret 2021/2022, samt oversikt over verv de innehar i styrer og råd. Medlemmene ble valgt på et allmøte den 8.9.2021.

Leder/GFU: Ida Helene Magnor Hansen
Nestleder: Søren Blåberg Tvingsholm

Stilling & Verv Navn E-post

Oversikt alle medlemmer i Geofaglig Fagutvalg

Leder,
Instituttstyret, Lesesalsansvarlig (3-delt), Tilsettingsutvalg
Ida Helene Magnor Hansen

ihhanse (at) student.geo.uio.no

Nestleder,
Instituttstyret (Vara), Lesesalsansvarlig (3-delt), Tilsettingsutvalg
Søren Blåberg Tvingsholm sorenbt96 (at) gmail.com
Økonomiansvarlig Pia Alette Borgen Pedersen

papeders (at) student.geo.uio.no

Sekretær (GFU)

Sverre Manu Johansen sverremj (at) student.geo.uio.no
PUU (BSc) Sigurd Sandvoll Sundberg

Sigurd.Sundberg (at) gmail.com

LAMU/GEO og MNSU/MN-fakultetets studentutvalg Lill Karoline Syversen lillsy (at) student.geo.uio.no
Epistyret/ZEB Natalie Melbø Hvattum natalimh (at) student.geo.uio.no.
Medlem/GFU Sverre Manu Johansen sverremj (at) student.geo.uio.no
Medlem/GFU Alessio Maurizio Canclini alessimc (at) student.geo.uio.no
Medlem/GFU Anne Line Hexeberg Henriksen Al.hexeberg (at) gmail.com
Medlem/GFU Filip von der Lippe fvonderlippe (at) gmail.com
Medlem/GFU Gard Lyngby Eliassen gardle (at) student.geo.uio.no
Medlem/GFU Guro Lilledal Andersen  guroande (at) student.matnat.uio.no
Medlem/GFU Jørgen Kalaoja jorgekal (at) student.geo.uio.no
Medlem/GFU Kacper Karaszkiewicz kamapacela (at) wp.pl
Medlem/GFU Madelen Sæther Amundsen madelam (at) student.geo.uio.no
Medlem/GFU Markus Elliot Børsheim markuseb (at) student.geo.uio.no
Medlem/GFU Markus Haugen markuhau (at) student.geo.uio.no
Medlem/GFU Natalie Hvattum natalimh (at) student.geo.uio.no
Medlem/GFU Oliver Hyatt Rapp olivehr (at) student.geo.uio.no
Medlem/GFU Oscar Nordtvedt Skaarer oscarns (at) student.geo.uio.no
Medlem/GFU Petter Holmen Moldskred petter.holmen.moldskred (at) gmail.com
Medlem/GFU Rafał Benedykt Zawłocki rafalbz (at) student.geo.uio.no
Medlem/GFU Sara Edland Gjøsteen saraegj (at) student.geo.uio.no
Medlem/GFU Sara Faust

sarafa (at) student.geo.uio.no

Medlem/GFU Torjus Haakens torjuh (at) student.matnat.uio.no
Medlem/GFU Torkel Andreassen Bjørbæk torkelab (at) student.geo.uio.no
Medlem/GFU William Gjertsen Tønnesen willigt (at) student.geo.uio.no 
Publisert 23. feb. 2011 10:53 - Sist endret 31. jan. 2022 13:30