Medlemmer i fagutvalget

Her finner du en oversikt over medlemmer i Fagutvalget ved Institutt for geofag, samt de verv som de innehar i styrer og råd ved instituttet og deres kontaktinformasjon. 

Nytt fagutvalg er valgt på allmøtet den 2.9.19. Ny leder er Kristoffer Sundsmoen, og nestleder er Torjus Haakens. Fagutvalget har ikke konstituerte seg ennå.

Oversikt sammensetning av styret

(B) = Bachelor

(M) = Master

Stilling/Verv Navn E-post
Leder, Instituttstyret 

Kristoffer Sundsmoen (2B)

krsundsm@student.matnat.uio.no

Nestleder, vara Instituttstyret 

Torjus Haakens (2B)

torjuh@student.matnat.uio.no

Medlem

Gard Eliassen (2B)

gardle@student.matnat.uio.no

Medlem

Eirik Vadstein Karlstad (2B)

eirikvk@student.matnat.uio.no

Medlem

Sofia Fredriksson (1M)

sofiamfr@student.matnat.uio.no

Medlem

Ellen Birgitte Folgerø (2M?)

ellenbfo@student.geo.uio.no

Medlem

Ragnhild Møgedal (2B)

ragnhmog@student.matnat.uio.no

Medlem

Joachim Austad (1B)

joachiau@student.matnat.uio.no

Medlem

Guro Lilledal Andersen (1B)

guroande@student.matnat.uio.no

Medlem

Gabriela Gundersen (1B)

gabriegu@student.matnat.uio.no

Medlem

Jørgen Kalajoa (2B)

jorgekal@student.matnat.uio.no

Publisert 23. feb. 2011 10:53 - Sist endret 10. sep. 2019 14:41