English version of this page

Læringsressurser

Bibliotek

Universitetsbiblioteket - UiO, Norges største forskningsbibliotek.

Finn bøker, tidsskrift etc:

Student-IT

Passord, komme på nett, e-post, utskrift, programmer og IT-hjelp. Som UiO student får du tilgang til en rekke IT-ressurser. 

Gå direkte til

Realfagsbiblioteket

Bøker og tidskrifter i naturfag. Her er lesesalsplasser, grupperom og du kan ta utskrift, kopiere og skanne.

Lesesaler og møteplasser

Som student har du flere muligheter til lesesaler og termstuer på Blindern.

Ved studiestart

Slik bekrefter du utdanningsplanen din i StudentWeb!

Relevante lenker og ressurser

Si ifraI

Meld fra om positive eller negative sider ved læringsmiljøet.

Studentdemokrati

Geofaglig fagutvalg fremmer studentenes interesser både faglig og sosialt.

Andre ressurser

Se alle læringsressurser ved MN-fakultetet.